Általános Szerződési FeltételekÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

2018. október 18. napjától hatályos

A jelen Általános Szerződési Feltételek - a továbbiakban: ÁSZF - a Benefit Barcode Inc. (székhely: DELAWARE, 19901 DOVER, 8 THE GREEN, STE B, nyilvántartási szám: 6045923, nyilvántartó hatóság: Delaware Division of Corporations, képviseletében eljár:) - a továbbiakban: Szolgáltató - Benefit Barcode rendszeren – a továbbiakban: Benefit Barcode rendszer – keresztül történő elektronikus kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevő Felhasználó - a továbbiakban: Felhasználó - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

A jelen ÁSZF elfogadása automatikus pénzügyi kötelezettséggel nem jár a Felhasználó számára. Pénzügyi kötelezettséget kizárólag a jelen ÁSZF-ben megjelölt szolgáltatásoknak a Benefit Barcode rendszer online felületén történő kifejezett megrendelése keletkeztet.

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

A Szolgáltató neve: Benefit Barcode Inc.

A Szolgáltató székhelye: DELAWARE, 19901 DOVER, 8 THE GREEN, STE B

A Szolgáltató nyilvántartási száma: 6045923

Nyilvántartásba bejegyző hatóság: Delaware Division of Corporations

A Szolgáltató weboldala: https://www.bercode.com

A tárhely-szolgáltató neve, székhelye, web címe: Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 https://aws.amazon.com/

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

2.1. ÁSZF ELÉRHETŐSÉGE, LÉTREJÖTTE

2.1.1. A jelen ÁSZF folyamatosan elérhető és megtekinthető a Szolgáltató https://www.bercode.com weboldalán és letölthető a https://www.bercode.com/content/termsofservice linken.

2.1.2. A jelen ÁSZF egyrészt a Felhasználó által a Benefit Barcode rendszerben történő regisztráció során, az ÁSZF kifejezett, önkéntes elfogadásával, elektronikus formában kerül megkötésre. A Benefit Barcode rendszerben nem regisztrált, a Benefit Barcode rendszer által biztosított Kedvezménykód – a továbbiakban: Bercode – birtokosa a Bercode használatával elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen ÁSZF nem kerül a Szolgáltató által iktatásra. A jelen ÁSZF írásba foglalt szerződésnek minősül, mely magyar és angol nyelven érhető el és köthető meg.

2.1.3. A Benefit Barcode rendszer oldalainak böngészése szabadon és korlátlanul lehetséges, azonban a Benefit Barcode rendszeren keresztül történő szolgáltatás igénybevétele, továbbá a Benefit Barcode rendszer által működtetett webáruházban történő vásárlás érvényes regisztrációhoz kötött. Érvényes Bercode birtokában a Benefit Barcode rendszerben regisztrált Elfogadóhelyeken történő vásárlás során az Elfogadóhely által nyújtott kedvezmény regisztráció nélkül is igénybe vehető.

2.1.4. A Szolgáltató magatartási kódex hatálya alatt nem áll.

2.2. AZ ÁSZF HATÁLYA

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Benefit Barcode rendszeren keresztül történik, továbbá kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a jelen ÁSZF-ben megjelölt, Benefit Barcode rendszerben regisztrált és nem regisztrált Felhasználók között jön létre.

3. BENEFIT BARCODE RENDSZER

3.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

3.1.1. A Szolgáltató által működtetett Benefit Barcode rendszer olyan kedvezményes vásárlást biztosító, elektronikus webes felületen és mobil alkalmazáson keresztül elérhető rendszer, melyben a regisztrált Felhasználó maga dönti el, hogy a Benefit Barcode rendszer által nyújtott szolgáltatások közül melyik szolgáltatást milyen mértékben kívánja igénybe venni, azaz a Benefit Barcode rendszerben Kódbirtokosként és/vagy Kibocsátóként és/vagy Elfogadó Partnerként kíván részt venni. A Felhasználó maga dönti el azt is, hogy Kibocsátóként hány darab és milyen szintű Bercode-ot kíván kibocsátani és azt milyen Bercode hordozón kívánja kibocsátani, továbbá a Bercode-ot maga kívánja értékesíteni vagy a Benefit Barcode rendszerben üzemeltetett, Kibocsátó számára létrehozott Bercode Webáruházon keresztül kívánja értékesíteni. A Felhasználó Elfogadó Partnerként eldöntheti, hogy milyen mértékű kedvezményt kíván biztosítani a Bercode-dal vásárlók részére.

3.1.2. Egy Felhasználó több féle felhasználói profilt is létrehozhat a Benefit Barcode rendszerben attól függően, hogy milyen szolgáltatást kíván igénybe venni.

3.1.3. A Benefit Barcode rendszer által generált Bercode egy olyan egyedi, 18 számjegyből álló standardizált azonosításra alkalmas számsor, melyet a Benefit Barcode rendszer nyilvántart, érzékel és ellenőriz. A Bercode használatával a Felhasználó kedvezményt kap az Elfogadó Partner által működtetett Elfogadóhelye(ke)n történő vásárláskor. A Benefit Barcode rendszerben 5 különböző szintű Bercode alkalmazható (BASIC, LIGHT, CLASSIC, SILVER és GOLD), a különböző szintű Bercode-ok különböző mértékű kedvezmény igénybe vételére jogosítják a Kódbirtokost. A Bercode az érvényességi időn belül szabadon felhasználható a Benefit Barcode rendszerben regisztrált Elfogadóhelye(ke)n.

3.1.4. A Benefit Barcode rendszerbe a Benefit Barcode rendszeren keresztül üzemeltetett Bercode Webáruházban vásárolt, valamint az Elfogadó Partnerek által nyújtott Utalványok is feltölthetőek, amelyeket a Benefit Barcode rendszer a Bercode-októl elkülönítetten kezel.

3.2. FELHASZNÁLÓ FAJTÁI

3.2.1. Regisztrált felhasználó

Az a Felhasználó, aki a Benefit Barcode rendszer weboldalán az e-mail címének és jelszavának megadásával regisztrált a Benefit Barcode rendszerbe. A Regisztrált felhasználó rögzítheti saját már meglévő Bercode-jait a rendszerben, valamint vásárolhat új kódot a Szolgáltató által a Benefit Barcode rendszerben üzemeltetett webáruházban.

3.2.2. Kódbirtokos

Az a Regisztrált felhasználó, aki a Benefit Barcode rendszer által létrehozott saját Bercode-dal rendelkezik, és azt rögzítette a rendszerben.

3.2.3. Kibocsátó

Az a Kódbirtokos, aki Bercode előállítására jogosult.

3.2.4.1. Elfogadó Partner

Az a Kódbirtokos, aki Bercode-ot elfogadó Elfogadóhellyel rendelkezik (üzletek, webáruházak stb.) és a Bercode bemutatásával a termékek vagy szolgáltatások áraiból kedvezményt biztosít más Kódbirtokos számára. Az Elfogadó Partner csak érvényes GOLD szintű Bercode birtokában lehet aktív Elfogadó Partner és töltheti fel a Benefit Barcode rendszerbe az Elfogadó helyeit.

3.2.4.2. Kiemelt Elfogadó Partner

Az az Elfogadó Partner, aki a Szolgáltató által a Benefit Barcode rendszer weboldalán nyújtott kiemelt reklámozási tevékenységért forgalomszervezési jutalékot fizet a Szolgáltató részére, továbbá a forgalomszerzési jutalék elszámolása érdekében a Bercode-dal történő vásárlások adataira vonatkozóan rendszeres adatközlési kötelezettséget is vállal a Szolgáltató felé.

3.3. BERCODE HORDOZÓ

3.3.1. Bercode hordozó lehet minden olyan jogszabályba nem ütköző fizikai vagy virtuális felület, amely alkalmas egy egyedi Bercode hordozására és megjelenítésére (pl. bögre, póló, mobiltelefon, kártya stb.).

3.3.2. A Szolgáltató megtagadja az adott Bercode hordozón történő Bercode elhelyezését, ha a Bercode hordozó jó erkölcsbe ütközik vagy nyilvánvalóan jogszabálysértő (például: sértik a jó ízlést, szexuális tartalmúak, alkohol vagy dohányáru fogyasztását jelenítik meg, vallási, politikai, önkényuralmi vagy egyéb jelképeket/jelzéseket tartalmaznak).

3.4. A BENEFIT BARCODE RENDSZERBEN ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

3.4.1. Bercode szolgáltatás

Egy speciális számsor segítségével a felhasználó beazonosítása. Ennek segítségével a felhasználók számára különböző előnyök biztosítása Elfogadó partnerek bevonásával.

3.4.2. Bercode hordozó gyártás

A Szolgáltató a Kibocsátó egyedi megrendelése alapján a Szolgáltató kártyatervező menüpontjában tervezett, a Szolgáltató által jóváhagyott grafikájú plasztikkártyát, érvényesítő kulcstartót vagy matricát gyárt és a legyártott hordozón elhelyezi a Bercode-ot. A Szolgáltató a Kibocsátó igénye szerint a legyártott plasztikkártyán a Kibocsátó által megadott adatok alapján a Kódbirtokos nevét feltünteti.

3.4.3. Bercode Webáruházban történő értékesítés

A Kibocsátó a Szolgáltató által a Benefit Barcode rendszerben a Kibocsátó számára biztosított, a Szolgáltató által üzemeltetett internetes webáruház felületen értékesítheti a Kibocsátó tulajdonát képező Bercode-ját, illetve a Bercode-ot tartalmazó Bercode hordozóját, melyet a Benefit Barcode rendszerben regisztrált Felhasználók megvásárolhatnak. Minden Kibocsátó a Benefit Barcode rendszeren belül külön webáruházként üzemelő weboldallal rendelkezik, melyen kizárólag az adott Kibocsátó által megvételre felkínált Bercode, illetve a Bercode-ot tartalmazó egyedi Bercode hordozó található.

3.4.4. Elfogadó Partnerként történő együttműködés

A Szolgáltató által biztosított és üzemeltetett Benefit Barcode rendszerben regisztrált, GOLD szintű Bercode-dal rendelkező Felhasználó Elfogadó Partnerré válhat, amennyiben a jelen ÁSZF 5.5. pontjában rögzített együttműködési szabályok alapján a CLASSIC, SILVER vagy GOLD szintű Bercode-dal rendelkező Kódbirtokosok számára a Bercode felmutatása esetén az Elfogadó Partner Elfogadóhelyein történő vásárlás végösszegéből az Elfogadó Partner által vállalt kedvezményt biztosítja.

Az Elfogadó Partner az Elfogadóhelye(i)t a Benefit Barcode rendszerben regisztrálni tudja, valamint az Elfogadóhely regisztrációját, illetve adatait módosíthatja, törölheti. Az Elfogadó Partner az Elfogadóhely(ek)hez megjelölheti a vállalt kedvezmény fajtáját, mértékét, azt módosíthatja, illetve a kedvezmény nyújtását felfüggesztheti.

3.4.5. Kiemelt Elfogadó Partnerként történő együttműködés

A Szolgáltató az Elfogadó Partner kereskedelmi forgalmának hatékonyabb növelése érdekében az Elfogadó Partnerek számára – igény esetén – a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/acceptingplacesearch weboldalán kiemelt megjelenési lehetőséget biztosít, amellyel a Szolgáltató a Benefit Barcode rendszer Felhasználóit az adott Elfogadó Partnernél többszöri, magasabb összegért történő vásárlásra ösztönzi. Az Elfogadó Partner - választása szerint - Kiemelt Elfogadó Partnerré válhat, amennyiben igénybe veszi a Szolgáltató által biztosított kiemelt megjelenési lehetőséget és a kiemelt megjelenésért cserében a Kiemelt Elfogadó Partner a Bercode-dal történő kereskedelmi forgalma után az általa vállalt, de legalább a jelen ÁSZF 5.6.2.1. pontjában megjelölt mértékű forgalomszerzési jutalékot fizet, valamint a Bercode-dal történő kereskedelmi forgalma adatait elektronikus úton továbbítja a Szolgáltatónak.

4. A RENDSZER HASZNÁLATA

4.1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

4.1.1. A Benefit Barcode rendszert, mind a webes felületen, mind a mobil alkalmazáson keresztül természetes személy, illetve jogi személy, szervezet is használhatja.

4.1.2. Cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy a Benefit Barcode rendszert kizárólag törvényes képviselőjén, gondnokán keresztül, illetve törvényes képviselője, gondnoka hozzájárulásával használhatja. Ezen rendelkezés be nem tartásából eredő kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

4.2. WEBES FELÜLET

4.2.1. Általános szabályok

4.2.1.1. A Benefit Barcode rendszer a https://www.bercode.com weboldalon keresztül érhető el. A Felhasználó a Regisztrációt követően tudja a Benefit Barcode rendszerben lévő szolgáltatásokat igénybe venni. Regisztrálni a weboldalon található adatlap pontos kitöltése után, a „Regisztráció” gomb megnyomásával lehet. A Regisztráció során meg kell adni a Felhasználó vezetéknevét és keresztnevét, érvényes e-mail címét, illetve egy a Felhasználó által választott jelszót. A Felhasználó által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott regisztrációs adatok következtében keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, az email címének megadása, majd az „Elfelejtett jelszó” feliratra kattintás után a Szolgáltató a megadott e-mail címre megküldi az új jelszó beállításához szükséges információkat. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal mindennemű felelősség a jelszó tulajdonosát terheli.

4.2.1.2. A Felhasználó a Regisztráció során megtekintheti és átolvashatja a jelen ÁSZF-et. A Regisztráció feltétele az ÁSZF elfogadása. A Felhasználó a Benefit Barcode rendszerben történő regisztrációval elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

4.2.1.3. A Regisztrációt követően a Benefit Barcode rendszerbe történő Bejelentkezés a Felhasználó e-mail címének és jelszavának megadásával történik. A Benefit Barcode rendszerből történő kijelentkezés a Kijelentkezés menüpontra kattintással történik.

4.2.1.4. A Felhasználó a belépéshez használt jelszavát a Felhasználói profil felületen bármikor módosíthatja. A jelszó módosításakor a Felhasználó egy e-mail üzenetben kap egy speciális hivatkozást, amelyre kattintva megadhatja az új jelszavát.

4.2.1.5. Minden Felhasználóhoz tartozik egy belső értesítő fal, ahol a Benefit Barcode rendszer által generált adott Felhasználónak szóló Értesítések az „Értesítések” ikonra kattintva tekinthetők meg. A Benefit Barcode rendszer értesítést küld a Felhasználó részére a rendszerrel kapcsolatos ajánlott vagy kötelező teendőkről (pl. befizetési kötelezettség esedékességéről), Felhasználónak szóló kiemelt ajánlatokról stb.

4.2.1.6. A Felhasználó a Benefit Barcode rendszeren keresztül belső Üzenetet tud küldeni az „Üzenet” ikonra kattintva Kibocsátónak, Elfogadó Partnernek és Benefit Barcode adminisztrátornak, továbbá ezektől üzenetet tud fogadni és tárolni.

4.2.1.7. A Felhasználó a „Kosár” ikonra kattintva be tud lépni arra a weboldalra, ahol a Bercode Webáruházban megrendelt termékekért vagy szolgáltatásokért fizetni tud.

4.2.1.8. A Felhasználó a „Súgó” menüben információt szerezhet.

4.2.1.9. A Felhasználó a „Felhasználói-feltételek” link alatt megnézheti a különböző Felhasználói körökhöz tartozó felhasználási feltételeket.

4.2.1.10. A Felhasználó a weboldalon megtekintheti az aktuálisÁSZF-et, illetve Adatvédelmi nyilatkozatot.

4.2.1.11. A Felhasználó a céges adatainak megadása, majd a cégre történő átváltás után kiválaszthatja, hogy melyik specializált felületen kíván tevékenykedni:

4.2.2. Kódbirtokosi felületen elérhető funkciók

4.2.2.1. A Kódbirtokos felhasználó a „Profil adatok” menüpont alatt megadhatja a következő adatokat: Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail*, Születési dátum, Ország, Posta kód, Város, Cím, Házszám, Épület, Lépcsőház, Emelet, Ajtó, Telefon, Érdeklődési körök. A*-al jelölt adatok megadása kötelező, a többi opcionális. A Kódbirtokos Felhasználó a „Kódjaim” menüpont alatt listát kap az általa birtokolt Bercode-okról. A lista mutatja a Bercode-ok adatait (érvényeségi idő, kód szintje stb.). A lista egyes soraira kattintva a Kódbirtokos részletes információt kap az adott kódról. A Kódbirtokos ezen menüpont alatt elvégezheti Meglévő (korábbi EDC vagy nyomtatott formában kapott) kódjának regisztrációját. A Kódbirtokosnak lehetősége van Meglévő kódját megosztani (Bercode megosztása másik felhasználóval közös használatra) vagy Meglévő kódját átruházni (Bercode e-mail meghívással történő átruházása másik általános Felhasználóra). Amennyiben a Felhasználó már regisztrált korábban úgy az elfogadást követően a megosztott vagy átruházott Bercode automatikusan hozzárendelésre kerül a Kódbirtokoshoz. Ha a Felhasználó korábban még nem regisztrált a rendszerben, úgy a megosztott vagy átruházott Bercode csak a regisztrációt követően kerül megosztásra vagy átruházásra.

4.2.2.2. A Kódbirtokosnak az „Elfogadóhely kereső” menüpont alatt lehetősége van az Elfogadóhelyek és (személyre szabott) ajánlatok között böngészni.

4.2.2.3. A Kódbirtokos Felhasználó az „Utalványaim” menüpont alatt listát kap az általa birtokolt Utalványokról. A lista mutatja az Utalványok adatait (érvényeségi idő, egyenleg stb.). A lista egyes soraira kattintva a Kódbirtokos részletes információt kap az adott utalványról. A Kódbirtokos ezen menüpont alatt elvégezheti a nyomtatott formában kapott Meglévő utalványánakregisztrációját. A Kódbirtokosnak lehetősége van Meglévő utalványát átruházni (kiválasztott utalvány átruházása másik általános Felhasználóra, vagy a kiválasztott utalvány egyenlege egy részének átruházása másik Kódbirtokosra e-mail meghívással vagy mobil alkalmazáson keresztül). Az átruházás történhet e-mail meghívón keresztül, ahol a felkérést a Felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja. Az átruházás történhet a mobil applikáción keresztül is. Amennyiben a Felhasználó már regisztrált korábban úgy az elfogadást követően az utalvány kód automatikusan átruházásra kerül az új Kódbirtokoshoz. Ha a Felhasználó korábban még nem regisztrált a rendszerben, úgy az utalvány kód csak a regisztrációt követően kerül átruházásra.

4.2.2.4. A Kódbirtokos a „Tranzakciók” menüpont alatt megtekintheti, hogy a Bercode-jával / Bercode-jaival milyen vásárlásokat folytatott (melyik elfogadóhelyen, mikor, mekkora összegben, mekkora kedvezményt igénybe véve). Amennyiben a saját vásárlásai között a Kódbirtokos nem találja a tranzakciót, lehetősége van azt manuálisan is feltöltenie a „Tranzakció regisztrációja” alatt (jutalék elszámolásba természetesen ez nem számít bele).

4.2.2.5. A Kódbirtokos a „Megrendeléseim” menüpont alatt megtekintheti a Bercode Webáruházban történő korábbi és függő megrendeléseit.

4.2.2.6. A Kódbirtokos a „Profil adatok” menüpont alatt módisíthatja profil adatait.

4.2.2.7. A Kódbirtokos Benefit Barcode rendszerben kedvezményre jogosító helyszíneket kereshet egy térképen, a saját pozíciója közelében. A kedvezményes helyszín (Elfogadóhely) adatlapján személyre szabott ajánlatokkal és akciókkal is találkozhat az „Egyedi kedvezményeim” ikon alatt.

4.2.2.8. A Kódbirtokos be tud lépni a Bercode Webáruházba és használni tudja annak funkcióit (böngészés, rendelés, fizetés, kártyatervezés). A Kódbirtokos a Bercode Webáruházba információt kaphat egy rendeléssel kapcsolatos feltételekről. A Kódbirtokos a „Kosár” ikonra kattintva láthatja függőben lévő rendeléseit. Innen léphet tovább a fizetés menüpontra (megrendelés véglegesítése). A Kosár állapota a „Kosár” ikonra kattintva bármely oldalról elérhető. A Kódbirtokos a Benefit Barcode rendszerben üzemeltetett webáruházban megtekintheti a választható utalványokat, az utalványok között tud keresni. A webáruházban a „Kód adatlap” menüpont alatt a rendeléskor választott / választani kívánt Bercode releváns információit, míg az „Utalvány adatlap” menüpont alatt a rendeléskor választott / választani kívánt utalvány releváns információit láthatja.

4.2.2.9. A Kódbirtokos a Bercode Webáruházban meglévő Kártyatervező funkcióval megtervezheti saját Bercode hordozó kártyáját. A Kódbirtokos feltölthet saját képet, amit egy Bercode-dal ellátott kártyán használni kíván. A képet feltöltés után az adminisztrátor jóváhagyja, és a Kódbirtokos csak a kép jóváhagyása tudja véglegesíteni a megrendelését és történhet meg a fizetés. A Kódbirtokos megadja a szállítás és fizetés módját, adatait. A Kódbirtokos fizetés előtt összesítve látja a rendelésének minden részletét. A fizetés online fizetési móddal történik egy átirányított, megfelelő biztonsággal rendelkező online fizetési felületen, amely eredményességéről a rendszer a Kódbirtokost értesíti.

4.2.3. Kibocsátói felületen elérhető funkciók

4.2.3.1. A Kibocsátó a Kibocsátói felületen köteles a „ Kibocsátó partneri adatok” pontos és valóságnak megfelelő kitöltésére, amely tartalmazza a következő adatokat:

1. Cég adatok: Név*, Állapot*, Bemutatkozó szöveg, Pénznem*

2. Kapcsolat adatok: Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail*, Pozíció*, Telefon*

3. Jogi személy adatai: Név*, Ország*, Posta kód*, Város*, Utca*, Házszám*, Épület, Lépcsőház, Emelet, Ajtó, E-mail*, Web cím, Adószám, Cégjegyzékszám, Bankszámlaszám

4. Törvényes képviselő adatai: Keresztnév, Vezetéknév, E-mail, Pozíció, Telefon

5. Szállítási cím: Név, Ország, Állam/Megye, Posta kód, Város, Cím, Házszám, Telefon, E-mail

A*-al jelölt adatok megadása kötelező, a többi opcionális.

4.2.3.2. A Kibocsátó által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott adatok következtében keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.3.3. A Kibocsátóhoz tetszőleges számú adminisztrátor rendelhető módosítási vagy olvasási jogosultsággal.

4.2.3.4. A Kibocsátó az „Összes bercode” menüben megtekintheti az általa kibocsátott Bercode-okat, „Bercode keret rendelése” menüpont alatt Bercode keretet rendelhet a Szolgáltatótól, amelyek árát a rendszer levonja a Kibocsátó egyenlegéből, „Bercode keret egyenleg követése” menüpont alatt megtekintheti, hogy még mennyi Bercode kerettel rendelkezik, és a Bercode-ok mikor és milyen mennyiségben kerültek felhasználásra, „Bercode megrendelése” menüpont alatt a Kibocsátó Bercode-ot generálhat Bercode hordozó felhasználása nélkül is. A művelet CLASSIC, SILVER és GOLD szintű Bercode generálása esetén a Díjtáblázat I. pontjában megjelölt Bercode használati díjjal csökkenti a kibocsátó egyenlegét, mely használati díjat a rendszer automatikusan levonja a Kibocsátó egyenlegéből, amennyiben a Kibocsátó nem a Benefit Barcode rendszerben üzemeltett webáruházban kívánja értékesíteni a Bercode-ot és a Bercode hordozót.

4.2.3.5. A Szolgáltató által a Kibocsátó részére biztosított Bercode Webáruház felülete a „Bercode-jaim és kártyáim” menün belül található „Beállítások” almenüpont alatt testreszabható (borítókép, profilkép feltöltése, „alias” név megjelölése stb.). Beállítható az is, hogy a Kibocsátó jóvá akarja-e hagyni a feltöltött egyedi termékekre kerülő grafikákat vagy rendelhetők-e egyáltalán egyedi termékek. Az „Elérhető termékek” almenüpont alatt lehet böngészni a Kibocsátó által a Bercode Webáruházba megvásárlásra feltöltött termékei között. Az „Új termék feltöltése” almenüpont alatt van lehetőség a Bercode Webáruházban megvásárolható termék felvételére és paramétereinek beállítására. A „Forgalmi adatok” menüpont alatt a Kibocsátó listázhatja a Bercode Webáruházában bonyolított forgalmának adatait. A „Feltöltött grafikák listája” menüpont alatt a Kibocsátó listázhatja egy Kódbirtokosának egyedi kártya terv engedély kéréseit. Amennyiben a Kibocsátó a felületen bejelölte, hogy jóvá kívánja hagyni az egyedi grafikákat, úgy a „Feltöltött grafikák jóváhagyása” ikonra kattintva a Kibocsátó elfogadhatja vagy elutasíthatja egy kódbirtokosának egyedi kártya tervét.

4.2.3.6. A Kibocsátó a „Kártyakezelés” menün belül a „Kártya grafikák” almenüben tudja megtekinteni, összehasonlítani a már megtervezett és elkészített kártya változatokat, a „Kártya tervezés” almenüben a Kibocsátó feltöltheti saját grafikáját, illetve tervezhet egyedi terméket (a Benefit Barcode rendszer szoftvere a kártya tervezést támogatja egy kártyatervező felülettel). Itt ki lehet választani, hogy nyomtatott vagy matricás érvényesítési módszert kívánja választani a Kibocsátó. A kártyatervezéskor a kártyát névvel láthatja el, továbbá megadhatja, hogy milyen szintű a tervezett kártya. A kártyát deaktiválhatja. A feltöltött képet nagyíthatja, forgathatja és tükrözheti is. Mind a kártya előlapjára mind pedig a hátlapjára egyedi fénykép tölthető fel. A „Kártya módosítása” menüpont alatt a Kibocsátó módosíthatja a már rendszerben lévő kártyáit. A „Kártyakészlet rendelés” menüpont alatt a Kibocsátó készletet rendelhet egy kártya fajtából. A kártya ilyenkor még nem kerül nevesítésre. A „Kártyakészlet rendelés követése” menüpont alatt a Kibocsátó listázhatja és szűrheti a már leadott rendelések állapotát, és a készletmozgást. A „Megrendelések követése” menüpont alatt a Kibocsátó a tényleges nevesítéssel kapcsolatos megrendeléseket követheti. A „Kártya nevesítése” menüpont alatt a Kibocsátó az előre készletre vett kártyákhoz nevesítést kérhet.

4.2.3.7. A „Pénzügyeim” menüponton belül az „Egyenleg kezelése” almenüben a Kibocsátó, amennyiben egyenlege pozitív, kérheti annak kiutalását. Feltöltheti egyenlegét átutalással vagy bankkártyás fizetéssel. Az „Egyenlegkövetés” almenüben a Kibocsátó megnézheti Benefit Barcode rendszerben a kibocsátói egyenlegét. Az egyenleg alatt a legutóbbi egyenleg változások listája látszik, amelyek szintén szűrhetők különböző tulajdonságok szerint (jogcím, összeg, fizetési határidő, állapot stb.). Az egyes sorokhoz tartozó számlák az ikonra lépve pdf formában letölthetők. A történeti típus szerint is szűrhetők az adatok (Befizetés, Kifizetés, Jutalék, Bercode Webáruház rendelés, Bercode keret rendelés, Kód generálás, Matrica készlet rendelés, Kártya készlet rendelés, Nevesítés, stb.). Az „Adatközlő-, jutalékfizető elfogadóhelyek” almenüben a Kiemelt (jutalékot fizető) Elfogadó Partnerek és befizetéseik listázása látható, amennyiben a Gold kártyájukat az adott Kibocsátótól vásárolták.

4.2.3.8. A „Hírlevél” menün belül az „Archívum” almenüben a Kibocsátó megtekintheti a már kiküldött hírleveleit és azok tartalmát. A „Kártya tulajdonosok tájékoztatása” almenün belül a Kibocsátó tájékoztató levelet tud küldeni azon Kódbirtokosoknak, akik a Kibocsátón keresztül jutottak Bercode-hoz, és Bercode-jukat regisztrálták a Benefit Barcode rendszerben. Ebben meg kell adnia a levél tárgyát, kiküldés idejét, régiót, országot, a levél tartalmát.

4.2.3.9. A Kibocsátó az „Események” menüpont alatt „Események listája” almenüben megtekintheti a felvitt jövő- és múltbeli eseményeit. Az „Események létrehozása” almenüben a Kibocsátó új jövőbeli eseményt jelölhet meg. A létrehozott eseményt a Kibocsátó az „Esemény szerkesztése” menüpont alatt módosíthatja.

4.2.3.10. A Kibocsátó a „Súgó” menün belül a „Kibocsátói adminisztrátori rendszer használata” almenüben megtekintheti, hogy hogyan érdemes adminisztrálni a kibocsátói felületet. A „Kibocsátói program, jutalékosztás szabályai” almenü alatt a Kibocsátó tájékozódhat a jutalékosztás szabályairól. A „Gold támogatói / partnerprogram” almenüben a Kibocsátó ötleteket és javaslatokat talál arra, milyen módon értékesítse, marketingelje kódjait.

4.2.4. Elfogadó partneri felületen elérhető funkciók

4.2.4.1. A GOLD szintű Bercode-dal rendelkező Kódbirtokos Felhasználó létrehozhat Elfogadó partneri profilt. A Kódbirtokos az elfogadó partneri profilon keresztül jogosulttá válik elfogadóhelyek (üzletek, webáruházak stb.) bekötésére a rendszerbe, ezen keresztül pedig kedvezmény biztosítására. A kedvezmény biztosítására az Elfogadó Partner abban az esetben jogosult, ha érvényes GOLD szintű Bercode számot adott meg a profil adatai között.

4.2.4.2. Az Elfogadó Partner az elfogadó partneri felületen a„Profil” menüben az „Elfogadóhelyi partneri adatokat” pontos és valóságnak megfelelő adatokkal kitölteni. Jogosult továbbá az ott szereplő adatokat módosítani, törölni. Az alapadatok mellett itt lehet felvenni boltokat / üzleteket (mint Elfogadóhelyeket). Az Elfogadó Partner által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott adatok következtében keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.4.3. Az Elfogadó Partner meghatározza, hogy egyes Elfogadóhelye(i) maximum mennyi kedvezményt adhat az egyes Bercode szinteknek. A kedvezmények megadhatók általánosan, de specializálhatók Elfogadóhelyenként, kibocsátónként, sőt egyedi kedvezmények is adhatók.

4.2.4.4. Az Elfogadó Partner „Új utalvány” menü alatt új utalványt készíthet, továbbá „Utalvány módosítása” menü alatt a már a Benefit Barcode rendszerben lévő webáruházban feltöltött utalványait módosíthatja.

4.2.4.5. A „Hírlevél” menün belül az „Archívum” almenüben az Elfogadó Partner megtekintheti a már kiküldött hírleveleit és azok tartalmát. Az „Kártya tulajdonosok tájékoztatása” almenün belül az Elfogadó Partner új hírlevelet és Push értesítés kampányt indíthat. A kampány célcsoportja paraméterezhető. A szolgáltatás fizetős, így a művelet megterhelheti az Elfogadó Partner egyenlegét.

4.2.4.6. Az „Akciók” menün belül az „Egyedi akciók” almenüben az Elfogadó Partner egyedi hirdetéseket és akciókat szerkeszthet.

4.2.4.7. A „Forgalmi adatok” menün belül a „Forgalmi adatok listája” almenüben az Elfogadó Partner megtekintheti a saját Elfogadóhely forgalmának adatait, választott időszakra vonatkozóan. Ezen belül megtekintheti minden nála történt vásárlásra: a vásárlás időpontját; a Bercode-ot, amivel vásároltak; a Bercode szintjét; és a Kibocsátót. A „Forgalmi adatok beállítása” almenüben az Elfogadó Partner beállíthatja, hogy a forgalmi adatokat milyen módon adja át a Benefit Barcode rendszernek illetve fizet-e jutalékot a Szolgáltató részére.

4.2.4.8. A „Pénzügyeim” menüponton belül az „Egyenlegkövetés” almenüben az Elfogadó Partner megnézheti Benefit Barcode elfogadó partneri egyenlegét. Az egyenleg alatt a legutóbbi egyenleg változások listája látszik, amelyek szintén szűrhetők különböző tulajdonságok szerint (jogcím, összeg, fizetési határidő, állapot stb.). Az egyes sorokhoz tartozó számlák az ikonra lépve pdf formában letölthetők. Az „Egyenleg kezelése” almenüben az Elfogadó Partner, amennyiben egyenlege pozitív, kérheti annak kiutalását. Jelezheti azt is, ha utalt az egyenlegére, és kéri annak jóváírását. Egyenlegére egyébként bankkártyás fizetéssel is utalhat.

4.2.4.9. Az „Elfogadóhelyek listája” menün belül „Elfogadóhelyek listája” almenüben az Elfogadó Partner megtekintheti az általa regisztrált Elfogadóhelyeket. „Új elfogadóhely” almenüben az Elfogadó Partner újabb Elfogadóhelyet regisztrálhat.

4.2.4.10. Az Elfogadó Partnerhez tetszőleges számú adminisztrátor rendelhető módosítási vagy olvasási jogosultsággal.

4.2.4.11. Az Elfogadó Partneren belül az adminisztrátorok egyedileg hozzárendelhetők Elfogadóhelyekhez. A meghívás e-mail meghívón keresztül történik, a felkérést a Felhasználó elfogadhatja vagy elutasíthatja. Amennyiben a Felhasználó már regisztrált korábban úgy a szerepköre automatikusan bővül a megfelelő adminisztrátori jogosultsággal. Amennyiben a Felhasználó korábban még nem regisztrált a rendszerben, úgy a jogosultság csak a regisztrációt követően kerül kiosztásra.

4.3. MOBIL ALKALMAZÁS

4.3.1. Általános szabályok

4.3.1.1. A Benefit Barcode rendszerben a Kódbirtokosi és az Elfogadó Partneri felülethez tartozó egyes funkciók a BERCODE elnevezésű mobil alkalmazással is elérhetőek. A Kibocsátói felülethez tartozó funkciók kizárólag webes felületről érhetőek el.

4.3.1.2. A mobil alkalmazással a Felhasználó a webes felületen történő regisztráció során megadott érvényes e-mail címének és jelszavának megadásával tud bejelentkezni a Benefit Barcode rendszerbe. A Benefit Barcode rendszerben még webes felületen nem regisztrált Felhasználó a mobil alkalmazáson keresztül is regisztrálhat vezetéknevének, keresztnevének és e-mail címének megadásával.

4.3.2. Kódbirtokosi felületen mobil alkalmazásról elérhető funkciók

A Kódbirtokos Felhasználó a mobil alkalmazásban az alábbi fő menüpontok közül választhat:

A Kódbirtokos ebbe a menüpontba belépve listát kap az általa birtokolt kedvezménykódokról. A lista egyes soraira kattintva részletes adatlapra léphet.

A Kódbirtokos ebben a menüben regisztrálhatja a rendszerben korábbi EDC kódját, vagy nyomtatott formában kapott kódját.

A Kódbirtokos ebbe a menüpontba belépve listát kap az általa birtokolt utalványokról. A lista egyes elemeire kattintva részletes adatlapra léphet. Lehetősége van Utalvány átruházására, illetve Új utalvány regisztrációjára.

A Kódbirtokos ebbe a menüpontba belépve egy adott aktuális eseményekhez kapcsolódóan az alkalmazás útmutatása alapján megtervezheti saját egyedi kártyáját saját fénykép feltöltésével. A Kódbirtokos a mobil alkalmazás által ajánlottakból kiválasztja a közelében lévő aktuális eseményt. Ezt követően a Kódbirtokos elkészíti az esemény szervezőjével a közös fényképet vagy egy tetszőleges fényképet, megtervezi a kártyát, majd megerősíti a megrendelését. A mobil alkalmazás tájékoztatja a Kódbirtokost a megrendelés véglegesítéséről.

A Kódbirtokos ebbe a menüpontba belépve listát kap az adott poziciójának közelében lévő Elfogadóhelyekről és azokat térképen is megtekintheti.

A Kódbirtokos ebbe a menüpontba belépve a kiválasztott Elfogadó Partner megadása után megadhatja Bercode-jának számát, amellyel az Elfogadó Partnernél kapott kedvezmény összegének külön feltüntetésével a mobil alkalmazáson keresztül tud vásárolni. Amennyiben a kódbirtokos egy Kiemelt Elfogadóhelynél vásárol, lehetőség van a vásárlás értékelésére webes felületen vagy mobil applikáción keresztül (az értékelésre való felkérés akkor történik meg, amikor a Benefit Barcode rendszerébe regisztrálódik a vásárlás).

A Kódbirtokos információt kaphat a Benefit Barcode rendszerről és az alkalmazás fejlesztőjéről.

A Kódbirtokos ebbe a menüpontba belépve a mobil alkalmazást testre szabhatja.

A Kódbirtokos ezen menüpontra kattintva a mobil alkalmazásból kijelentkezhet.

4.3.3. Elfogadó partneri felületen mobil alkalmazásról elérhető funkciók

4.3.3.1. Az Elfogadó Partner a mobil alkalmazáson keresztül megtekintheti és letöltheti a Benefit Barcode rendszerre vonatkozó aktuális ÁSZF-et.

4.3.3.2. Az Elfogadó Partner kiválaszthatja, hogy melyik Elfogadóhely nevében kíván eljárni, megtekintheti saját Elfogadóhelyének adatait.

4.3.3.3. Kiemelt Elfogadó Partner esetén mobil alkalmazáson keresztül eleget tud tenni a Szolgáltató felé fennálló kereskedelmi forgalmi adat közlési kötelezettségének azzal, hogy az alkalmazáson keresztül feltöltheti a Benefit Barcode rendszerbe a Bercode-dal és utalvánnyal történt vásárlásra vonatkozó adatokat.

5. SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

5.1. BERCODE SZOLGÁLTATÁS

A Szolgáltató a Benefit Barcode rendszeren keresztül biztosítja azt, hogy a Szolgáltató által generált Bercode birtokában a Bercode birtokosa a Benefit Barcode rendszerbe felvett Elfogadóhelyeken kedvezményesen tud vásárolni. A Felhasználó a kedvezményre csak abban az esetben jogosult, ha az Elfogadóhelyen a fizikailag vagy virtuálisan a birtokában van a 18 számjegyből álló egyedi számsort tartalmazó Bercode.

5.1.1. Bercode szintek

5.1.1.1. A Szolgáltató 5 különböző szintű Bercode-ot állít elő, a különböző szintű Bercode-ok különböző mértékű és típusú kedvezmény igénybevételére jogosítják a Bercode birtokosát.

Bercode szintek az alábbiak:

BASIC Félkedvezmények a kiemelt elfogadóhelyek többségénél

LIGHT Kedvezmények a kiemelt elfogadóhelyek többségénél

CLASSIC Általános kedvezmények az összes elfogadóhelyen

SILVER Általános kedvezmények az összes elfogadóhelyen

Dupla kedvezmények a prémium jellegű elfogadóhelyek többségénél

GOLD Általános kedvezmények az összes elfogadóhelyen

Dupla kedvezmények a prémium jellegű elfogadóhelyek többségénél

Forgalomnövelés kiskereskedők, helyi szolgáltatók számára

5.1.1.2. A Bercode-okhoz tartozó aktuális kedvezmények és Elfogadóhelyek listája a https://www.bercode.com/content/acceptingplacesearch weboldalon megtalálhatóak.

5.1.1.3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adott Bercode-hoz tartozó kedvezmények és az adott Bercode-ot elfogadó Elfogadóhelyek a Bercode érvényességi ideje alatt változhatnak. A Szolgáltató az ezzel kapcsolatos kártérítési igényekért felelősséget nem vállal.

5.1.2. Bercode előállítása

5.1.2.1. A Szolgáltató a Kibocsátónak a Benefit Barcode rendszeren keresztül „Bercode megrendelése” menüpont alatt leadott egyedi megrendelése alapján állít elő Bercode-ot. A Kibocsátó az egyedi megrendelése leadásakor meghatározhatja a megrendelt Bercode fajtáját és darabszámát.

5.1.2.2. A Bercode előállítása díj és költségmentes szolgáltatás, azonban bizonyos szintű Bercode után a Kibocsátó használati díjat köteles fizetni a Szolgáltató részére.

5.1.3. Bercode használati díj

5.1.3.1. Mértéke

5.1.3.2. A CLASSIC szintű Bercode használatának havi díja a kibocsátott mennyiség alapján sávosan változik. A SILVER szintű Bercode használatának havi díja a CLASSIC szintű Bercode használati díjának a másfélszerese, míg a GOLD szintű Bercode használatának havi díja a CLASSIC szintű Bercode használati díjának a kétszerese.

5.1.3.3. A mindenkor érvényes Bercode használati díjat a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán található Díjtáblázat I. pontja tartalmazza. A Díjtáblázatban feltüntetett árak nettó árak, az értékesítés helye szinti állam által meghatározott esetleges adót nem tartalmazzák.

5.1.3.4. A Bercode első kibocsátásához szükséges minimum darabszámok:

Az a Kibocsátó értékesíthet CLASSIC szintű Bercode-ot, aki egyszerre minimum 100 dollár értékben vásárol Bercode használati díjat a Benefit Barcode rendszerben.

Az a Kibocsátó értékesíthet SILVER szintű Bercode-ot, aki egyszerre minimum 300 dollár értékben vásárol Bercode használati díjat a Benefit Barcode rendszerben.

Az a Kibocsátó értékesíthet GOLD szintű Bercode-ot, aki egyszerre minimum 1500 dollár értékben vásárol Bercode használati díjat a Benefit Barcode rendszerben.

5.1.3.5. A SILVER szintű Bercode használati díjat megfizető Kibocsátó CLASSIC szintű Bercode-ot, míg a GOLD szintű Bercode használati díjat megfizető Kibocsátó mind CLASSIC, mind SILVER szintű Bercode-ot is kibocsáthat. A rendelkezésre álló Bercode keret a másik (egy vagy két) Bercode darabszámától függően – a megfelelő arányban – lassabban lesz csökkentve.

5.1.3.6. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Díjtáblázatban feltüntetett mindenkori Bercode használati díjat egyoldalúan módosítsa. A Bercode használati díjak módosulásáról a Szolgáltató a Kibocsátót a Benefit Barcode rendszer kibocsátói adminisztrációs felületén küldött értesítésben a módosítást megelőző 30 nappal tájékoztatja. A Kibocsátónak a Bercode használati díjak módosításának napjától számított első megrendelése a díjmódosítás elfogadásának minősül.

5.1.3.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Bercode használati díjak tekintetében a jelen pontban megjelölt áraktól eltérő árakon egyedi megállapodást kössön a Kibocsátóval.

5.1.3.8. A Bercode kibocsátását a Kibocsátó – a használati díj megfizetését követően – bármikor megkezdheti. Amennyiben a Kibocsátó több darab Bercode után fizetett Bercode használati díjat, mint amennyit ténylegesen felhasznált, abban az esetben a Kibocsátó a fel nem használt Bercode használati díjat határidő nélkül, a későbbi években is felhasználhatja.

5.1.3.9. Automatikus Bercode használati díj: Amennyiben a Kibocsátó a korábban megfizetett, még felhasználható Bercode kereten felül generál Bercode-ot, úgy a Bercode keretén felül rendelt Bercode használati díjat a Szolgáltató az adott Bercode fajtának megfelelő alapáron tudja szolgáltatni mindaddig, amíg a Kibocsátó nem rendel, és nem fizet újabb Bercode keretet.

Az alapár a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán található Díjtáblázat I. pontjában szereplő táblázatban található.

5.1.4. Bercode keret rendelés

5.1.4.1. A Kibocsátóknak lehetősége van Bercode keretet vásárolni. A Bercode keret önmagában még nem használható a rendszerben, ekkor ugyanis még nem jön létre tényleges kedvezmény kód. A Bercode keret „előre feltöltése” ugyanakkor lehetővé teszi, hogy a kibocsátó a kedvezmény kódok / kártyák eladásakor nagyobb haszonra tegyen szert azáltal, hogy a kedvezmény kódot kisebb költségen generáltatja a Benefit Barcode rendszerrel.

5.1.4.2. A Kibocsátó által a rendeléskor megadott Bercode szintet a rendszer a rendelést követően darab és érvényesség alapján átváltja CLASSIC szintű Bercode keretre, amely beváltható tetszőleges szintű és érvényességű Bercode-ra.

5.1.5. Bercode érvényességi ideje

A Bercode a kódgenerálástól számított maximum 40 hónapig érvényes. A Bercode a Szolgáltató által történő generálása időpontjától az érvényességi idő utolsó napjának lejártáig használható.

5.1.6. Bercode Kibocsátó által történő felhasználásának módjai

5.1.6.1. A Kibocsátó az általa a Benefit Barcode rendszeren keresztül generált Bercode-jával szabadon rendelkezhet, az a generálás és az esetleges Bercode használati díj megfizetését követően a Kibocsátó tulajdonát képezi.

5.1.6.2. A Kibocsátó által történő felhasználási, hasznosítási módok:

5.1.6.3. A Bercode-nak, illetve a Bercode és Bercode hordozó együttes – akár ingyenes, akár visszterhes - átruházása esetén az új tulajdonos a Bercode-nak a Benefit Bercode rendszerben történő regisztrációja nélkül is igénybe veheti a Bercode alapján járó kedvezményt. A Kibocsátó azonban az átruházással egyidejűleg köteles tájékoztatni az új tulajdonost arról, hogy a tulajdonjog megszerzésével az új tulajdonos a jelen ÁSZF hatálya alá kerül, illetve a jelen ÁSZF megtekintésének lehetőségéről és helyéről. A Kibocsátó ezen tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.1.6.4. A Bercode átruházása, valamint a Bercode és a Bercode hordozó együttes átruházásának módjai:

5.1.6.5. A Bercode Bercode hordozón történő megjelenítésének módjai:

5.1.7. Kibocsátó által történő értékesítés szabályai

5.1.7.1. A Kibocsátó jogosult a Bercode-ot önmagában, továbbá a Bercode-ot és az azt tartalmazó Bercode hordozót együtt a Kibocsátó által meghatározott vételáron a Benefit Barcode rendszeren keresztül (Bercode Webáruház) és a Benefit Barcode rendszeren kívül ( Saját Webáruház, egyéb értékesítési mód) is értékesíteni.

5.1.7.2. A Kibocsátó által akár Benefit Barcode rendszeren keresztül, akár azon kívül történő értékesítés esetén a Bercode nettó vételára, illetve a Bercode és a Bercode hordozó együttes nettó vételára nem lehet kevesebb, mint a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán elérhető Díjtáblázat II. pontjában megjelölt minimum vételárak.

5.1.7.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Díjtáblázatban megjelölt minimum vételárakat egyoldalúan módosítsa. A Díjtáblázat módosulásáról a Szolgáltató a Kibocsátót a Benefit Barcode rendszer kibocsátói felületén küldött értesítésben tájékoztatja a módosítást megelőző 30 nappal. A Kibocsátónak a minimum vételárak módosításának napjától számított első értékesítése a díjmódosítás elfogadásának minősül.

5.1.7.4. A minimum vételár alóli kivételek:

5.2. BERCODE HORDOZÓ GYÁRTÁS

A Szolgáltató a Kibocsátó által leadott egyedi megrendelése alapján az alábbi Bercode hordozók legyártását vállalja:

A kártya és a kulcstartó alapanyaga plasztik kártya, a kulcstartó 3 felé törhető, így kulcstartó megrendelése esetén a 3 többszöröse darabszám rendelhető. A matrica vinil anyagra nyomtatott öntapadós Bercode hordozó.

A Szolgáltató által a Kibocsátó megrendelésére legyártott Bercode hordozó a Kibocsátó tulajdonát képezi.

5.2.1. Megrendelés módja

5.2.1.1. A Kibocsátó a Benefit Barcode rendszerben elérhető adott kibocsátói felületén a kártyára vonatkozó gyártási igényét a „Kártyakezelés” menüpont alatt, a matricára vonatkozó gyártási igényét a „Matrica rendelés” menüpont alatt, míg kulcstartóra vonatkozó gyártási igényét a „Kulcstartó rendelés” menüpont alatt küldheti meg a Szolgáltató részére.

5.2.1.2. A kártya és a kulcstartó gyártására vonatkozó megrendelés leadásához a Kibocsátó köteles a Benefit Barcode rendszerbe feltölteni a legyártani kért kártya vagy kulcstartó grafikáját (utángyártás esetén a korábban feltöltött grafikát megjelölni).

5.2.1.3. A Bercode hordozó egyedi névvel ellátható ( nevesítés). A nevesítéséhez a Kibocsátó köteles a Szolgáltató részére megadni a nevesítéshez szükséges adatokat (nevek, sorszámok, érvényesség stb.). A nevesítés abban az esetben lehetséges, ha a Kibocsátó rendelkezik megfelelő Bercode kerettel, Offset kártyák esetén kártyakészlettel, illetve egyenleggel, amelyből a Szolgáltató le tudja vonni a nevesítési és Bercode használati díjakat. A nevesítés során a Kibocsátó – kártya és kulcstartó esetén – kiválaszthatja a gyártani kért grafikát, továbbá bármely Bercode hordozó esetén azt, hogy milyen szintű kódokat milyen időtartamú érvényességgel kíván generálni. Több személy nevének megadása esetén a nevesítési adatokat a Kibocsátó a felületen táblázatos formában köteles megadni. Arcképes kártyák gyártása esetén az arcképeket külön fájlokban, rar vagy zip tömörítés után egy fájlban feltöltve kell a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani úgy, hogy a táblázatosan megadott adatokban pontosan meg kell jelölni, hogy melyik arcképhez melyik név tartozik.

5.2.1.4. Kártyakészlet rendelés: A Kibocsátóknak a „Kártyakészlet rendelés” menüpont alatt lehetősége van előre kártyakészletet rendelni. A kártyakészlet önmagában még nem használható a rendszerben, hiszen azon még kedvezményre jogosító Bercode nem szerepel. A kártyakészlet előre történő megrendelése lehetővé teszi, hogy a Kibocsátó a kártyák eladásakor nagyobb haszonra tegyen szert azáltal, hogy a kártya gyártás költségét minimalizálja.

5.2.1.5. A kártya érvényesítése kétféle módon történhet, nyomtatott érvényesítéssel, illetve matrica rendelésen keresztül. A kártya érvényesítési módját a Kibocsátó a kártyagrafika feltöltésekor tudja megadni a rendszerben.

5.2.1.6. Kibocsátó tudomásul veszi, hogy amennyiben az előrenyomtatott érvényességű Bercode hordozó nevesítését nem a Szolgáltatóval végezteti, úgy a Bercode hordozó grafikájának Szolgáltató által történő jóváhagyását követően – a diszkont szolgáltatás használatához - Bercode-ot kell igényelnie.

5.2.1.7. A Kibocsátónak joga van az adminisztrációs felületeken elérhető korábbi megrendelések teljes törlésére. A Kibocsátó által kezdeményezett adattörlésekről a rendszer értesítést küld számára, valamint másolatban a rendszerben szereplő összes többi felhasználónak. A Kibocsátó tudomásul veszi, hogy a törölt megrendelésekkel kapcsolatos későbbi reklamációtól való jogát a törléssel elveszíti.

5.2.2. Grafika tervezés

5.2.2.1. A Kibocsátó a Kártyatervezés menüpontban megtervezheti egyedi, kártyán vagy kulcstartón elhelyezhető grafikáját. A grafika lehet egyedi rajz, tervrajz, szerkesztett kép, fénykép stb.

5.2.2.2. A Kibocsátó által tervezett grafikát a Szolgáltató kizárólag szolgáltatói jóváhagyást követően gyártja le.

5.2.2.3. A Szolgáltató a Kibocsátó által megtervezett és feltöltött grafikát a Benefit Barcode rendszerbe történő feltöltéstől számított 3 napon belül megvizsgálja. Amennyiben a grafika megfelelő, úgy azt jóváhagyja, ellenkező esetben azonban az adott grafikával történő gyártást megtagadja. A gyártás megtagadásáról a Szolgáltató a Kibocsátót a grafika rendszerbe történő feltöltésétől számított 3 napon belül értesítést küld a kibocsátói felületen. A Szolgáltató megtagadja az adott grafikával történő gyártást, amennyiben a grafika jó erkölcsbe ütközik vagy nyilvánvalóan jogszabálysértő (például: sértik a jó ízlést, szexuális tartalmú, alkohol vagy dohányáru fogyasztását jelenítik meg, vallási, politikai, önkényuralmi vagy egyéb jelképeket/jelzéseket tartalmaz).

5.2.2.4. A Szolgáltató az általa jóváhagyott grafika tartalmáért felelősséget nem vállal. A Kibocsátó csak és kizárólag olyan grafikával történő gyártásra adhat megrendelést, mely grafika felhasználására, terjesztésére jogosult és a grafika jogszabályt nem sért. Amennyiben a grafika szerzői vagy személyiségi jogot sért, vagy egyéb módon jogszabálysértő, úgy azért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

5.2.2.5. A Kibocsátó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendszerébe feltöltött grafika legyártásával vagy annak nyilvánosságra hozatalával (közzétételével) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért, továbbá a grafika tartalmáért, valamint a Kibocsátó által megadott nevesítési adatokért minden felelősség a Kibocsátót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.

5.2.3. Gyártható kártya típusai

  1. Re-transzferes technológiával készülő kártya

Legfeljebb 1 év érvényességi idővel rendelkező kártya, melyre a gyártással egyidejűleg kerül rögzítésre az érvényességi ideje és a felhasználó neve.

  1. Offset technológiával készülő kártya

Több év érvényességi idővel rendelkező kártya, mely visszaszedhető matricával újraérvényesíthető, a gyártást követően utólag nevesítendő.

5.2.4. Gyártás díja

5.2.4.1. A gyártással kapcsolatos díjtételek az alábbiak:

I. Előállítás díja

II. Nevesítési díj (változó adatok felvitele esetén)

III. Érvényesítő matrica díja

5.2.4.2. Az egyes gyártási díjtételek aktuális árait a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán található Díjtáblázat III. pontja tartalmazza.

5.2.4.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Díjtáblázatban megjelölt gyártási díjakat egyoldalúan módosítsa. A Díjtáblázat módosulásáról a Szolgáltató a Kibocsátót a Benefit Barcode rendszer kibocsátói felületén küldött értesítésben tájékoztatja a módosítást megelőző 30 nappal. A Kibocsátónak a kártyagyártási díjak módosításának napjától számított első megrendelése a díjmódosítás elfogadásának minősül.

5.2.4.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a gyártási díjak tekintetében a jelen pontban megjelölt áraktól eltérően egyedi megállapodást kössön a Kibocsátóval.

5.2.5. Fizetés módja

5.2.5.1. A gyártási díj megfizetése a jelen ÁSZF 6. pontjában foglalt fizetési módon történik.

5.2.5.2. A Szolgáltató a gyártási tevékenységet kizárólag a gyártási díj és használati díj Kibocsátó egyenlegéből történő levonását követően kezdi meg.

5.2.6. Megrendelés teljesítése

5.2.6.1. A Szolgáltató a gyártásra vonatkozó megrendelés teljesítését a szolgáltatás ellenértékének megfizetését követően az alábbi határidőkkel vállalja:

(munkanaponként legfeljebb 50.000 darab gyártása)

(egy szín esetén munkanaponként legfeljebb 5000 darab elkészítése,

négy szín esetén (full color) munkanaponként legfeljebb 500 darab elkészítése)

5.2.6.2. A Szolgáltató a gyártás elkészüléséről a Benefit Barcode rendszer felületén elektronikus értesítést küld a Kibocsátó részére.

5.2.6.3. A Kibocsátó a megrendelés során, az adminisztrációs felületen köteles megjelölni, hogy milyen módon kívánja a legyártott Bercode hordozó(ka)t átvenni.

5.2.6.4. Választható átvételi módok:

A Szolgáltató a Kibocsátó által megjelölt csomagpontra megküldi a legyártott terméket. A szállítási költséget a Kibocsátó köteles megfizetni a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás ellenértékével egyidejűleg. A mindenkori szállítási költség a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán elérhető Díjtáblázat IV. pontjában megtekinthető.

A Szolgáltató a Kibocsátó által megadott szállítási címre megküldi a legyártott terméket. A szállítási költséget a Kibocsátó köteles megfizetni a Szolgáltató részére a megrendelt szolgáltatás ellenértékével egyidejűleg. A mindenkori szállítási költség a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán elérhető Díjtáblázat IV. pontjában megtekinthető.

5.3. DISZKONT SZOLGÁLTATÁS

5.3.1. Általános rendelkezések

5.3.1.1. A Szolgáltató a diszkont szolgáltatás keretében biztosítja azt az önkéntes csatlakozáson alapuló kedvezményt nyújtó rendszert, melyben a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/acceptingplacesearch weboldalán feltüntetett Elfogadó Partnerek, illetve Kiemelt Elfogadó Partnerek az általuk a weboldalon feltüntetett Elfogadóhelyeiken a Benefit Barcode rendszeren keresztül generált BASIC, LIGHT, CLASSIC, SILVER vagy GOLD szintű Bercode-dal történő vásárlások után az adott szintű Bercode-nak megfelelő mértékű kedvezményt adják a Bercode birtokosa részére.

5.3.1.2. A BASIC, LIGHT, CLASSIC, SILVER vagy GOLD szintű Bercode által biztosított kedvezmények fajtái és mértéke a jelen ÁSZF 5.1.1.1. pontjában és a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán található Díjtáblázat V. pontjában tekinthetők meg.

5.3.1.3. A diszkont szolgáltatás kizárólag a Benefit Barcode rendszerben létrehozott Bercode-hoz kapcsolódik, a Kibocsátó a Bercode generálással, míg a Kódbirtokos a Bercode birtoklásával veszi igénybe a diszkont szolgáltatást.

5.3.1.4. A Kibocsátó jogosult a Benefit Barcode rendszerben történő részvételére vonatkozó információt a saját weboldalán vagy egyéb fórumon megjeleníteni abban az esetben, amennyiben a CLASSIC, SILVER, illetve GOLD szintű Bercode esetén a rendelt Bercode minimum használati díját a Szolgáltató részére megfizette.

5.3.2. Szolgáltatási díj

A kedvezményt nyújtó rendszer használatáért a Szolgáltató külön díjat nem számít fel sem a Kibocsátó, sem a Kódbirtokos részére. A Kibocsátó által fizetendő Bercode használati díj a kedvezmény rendszer használati díjat is magában foglalja.

5.3.3. Forgalomszerzési jutalék

5.3.3.1. A Szolgáltató a Kiemelt Elfogadó Partnerektől a jelen ÁSZF 5.6.2.1. pontja alapján a Bercode-dal történő vásárlások összege után az adott Kiemelt Elfogadó Partner által felajánlott mértékű, de minimum 3% (kivéve üzemanyagok) forgalomszerzési jutalékra jogosult.

5.3.3.2. A Szolgáltató az adott Bercode-dal történő vásárlás összege után járó forgalomszerzési jutalék 1/3-át (harmadát) a vásárláshoz felhasznált Bercode-ot generáló Kibocsátó részére fizeti meg akként, hogy a Szolgáltató a forgalomszerzési jutalékból fizetendő résznek megfelelő összeget jóváírja az adott Kibocsátó Benefit Barcode rendszerben rögzített egyenlegén.

5.3.3.3. A Szolgáltató a bankszámláján jóváírásra került forgalomszerzési jutalék további 1/3-át (harmadát) az adott Kiemelt Elfogadó Partner által használt GOLD szintű Bercode-ot generáló Kibocsátó részére fizeti meg akként, hogy a Szolgáltató a forgalomszerzési jutalékból fizetendő résznek megfelelő összeget jóváírja az adott GOLD szintű Bercode-ot generáló Kibocsátó Benefit Barcode rendszerben rögzített egyenlegén.

5.3.3.4. A Szolgáltató a Bercode-dal történő vásárlást követően a vásárlás után a Kibocsátónak járó jutalék összegét jóváírja a Kibocsátó Benefit Barcode rendszerben rögzített egyenlegén. Amennyiben a Szolgáltatónak járó forgalomszerzési jutalék összege a Szolgáltató bankszámláján a vásárlást követő 30. (harmincadik) napig nem kerül jóváírásra, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kibocsátó egyenlegét a Kibocsátó egyenlegén már korábban jóváírt jutalék összegével csökkentse.

5.3.3.5. A Szolgáltató a Kibocsátó adminisztrációs felületén biztosítja az adott Kibocsátó által generált Bercode-dal történő vásárlások forgalmi adatainak megtekintését és nyomon követését. Amennyiben a Kibocsátó egyenlegén változás történt, úgy a Szolgáltató az egyenleg változásról a Kibocsátót a Benefit Barcode rendszerben küldött értesítéssel tájékoztatja.

5.4. BERCODE WEBÁRUHÁZBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉS

A Szolgáltató a Benefit Barcode rendszerben webáruházi értékesítési szolgáltatást biztosít a Kibocsátó számára. A Kibocsátó a Benefit Barcode rendszerben lévő saját jelszóval védett kibocsátói felületéről elérheti és értékesítésre feltöltheti a Bercode Webáruházba a tulajdonát képező Bercode-ját, illetve a Bercode-ot tartalmazó Bercode hordozóját. (A Kibocsátó által értékesíteni kívánt, a Bercode Webáruház felületére feltöltött Bercode-ja, illetve a Bercode-ot tartalmazó Bercode hordozója a továbbiakban együtt: Termék.)

A Kibocsátó a Bercode Webáruházának weblap címét közzé teheti saját weboldalán, illetve egyéb formában.

A Kibocsátó által a Bercode Webáruházba feltöltött Termékeit a Benefit Barcode rendszerben regisztrációval nem rendelkező Vevő is megtekintheti, a Bercode Webáruházból történő vásárlás azonban regisztrációhoz kötött.

5.4.1. Kibocsátóra vonatkozó szabályok

5.4.1.1. Általános szabályok

5.4.1.1.1. A Szolgáltató a Benefit Barcode rendszerben minden Kibocsátó számára önálló, más Kibocsátó által a rendszeren belül el nem érhető bercode.com/[Kibocsátó webáruház „alias” neve] weboldalon elérhető Bercode Webáruház felületet biztosít, amely minden más Kibocsátó Bercode Webáruház felületétől elkülönülő weboldal és amelyet kizárólag az adott Kibocsátó tud kezelni a jelszóval védett kibocsátói adminisztrációs felületéről. Az adott Kibocsátó Bercode Webáruházában kizárólag a Kibocsátó által oda feltöltött Termékek láthatóak.

5.4.1.1.2. A Kibocsátó a Bercode Webáruháza „alias” névének bármilyen – más által nem használt – elnevezést választhat. Amennyiben a Kibocsátó nevének, művész nevének megfelelő „alias” nevet más a Bercode Webáruházon belül jogosulatlanul használja, úgy a Kibocsátó köteles ezt a jogosulatlan használatról történő tudomásszerzéstől számított 2 napon belül a Szolgáltató részére a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött üzenetben jelezni.

5.4.1.1.3. A Kibocsátó a Bercode Webáruháza adatait, dizájnját a kibocsátói adminisztrációs felületén szabhatja testre, ahol megadhatja profilképét, borítóképét és általános bemutatkozó szövegét. A Kibocsátónak a Bercode Webáruháza (módosításainak) publikálása előtt lehetősége van előnézetben megtekinteni a Bercode Webáruháza felületét.

5.4.1.2. A szolgáltatás megrendelésének módja

5.4.1.2.1. Amennyiben a Kibocsátó a Benefit Barcode rendszeren keresztül kívánja értékesíteni a Termékeit, a Bercode Webáruházba történő Termék feltöltéssel megbízást ad a Szolgáltató részére a Termékei Kibocsátó javára történő Bercode Webáruházban történő értékesítésére. A Bercode Webáruházban történő értékesítésre vonatkozó megbízás a Termék Bercode Webáruházba történő feltöltésével jön létre a Szolgáltató és a Kibocsátó között.

5.4.1.2.2. A Kibocsátó Benefit Barcode rendszerben lévő kibocsátói adminisztrációs felületén elérhető „Bercode-jaim és kártyáim” menün belül tud új Terméket feltölteni a Bercode Webáruházba. Az új Termék feltöltésekor a Kibocsátó grafikát is feltölthet a Termékhez, továbbá beállíthatja, hogy a Bercode Webáruházba vásárló vevő által rendelhető-e a vevő által feltöltött grafikával a Termék, illetve ennek engedélyezése esetén jóvá kívánja-e hagyni a Vevő által feltöltött grafikát. A Kibocsátó a Termék feltöltésekor meghatározza – az 5.1.7.2. pontban foglaltak figyelembe vételével – a Termék vételárát dollár pénznemben, valamint a termék leírását. A Kibocsátó a grafikákhoz fűzött megjegyzésekben jelölheti meg – többek között – a saját maga által a Termékhez biztosított szolgáltatásait, kedvezményeit. A Szolgáltató a Bercode Webáruházba történő feltöltéssel igénybe vett értékesítési szolgáltatás megrendeléséről a Benefit Barcode rendszeren keresztül a kibocsátói felületen értesítést (visszaigazolást) küld a Kibocsátó részére.

5.4.1.3. Felek jogai és kötelezettségei

5.4.1.3.1. A Kibocsátó által a Szolgáltató részére az 5.4.1.2. pontban rögzített módon adott megbízásnak Szolgáltató által történő visszaigazolásával a Kibocsátó, mint Megbízó és a Szolgáltató, mint Bizományos között eladásra vonatkozó bizományi szerződés jön létre. Eladási bizomány esetén a Kibocsátó tulajdonát képező Termékre vonatkozóan a Szolgáltató jogosult és köteles saját nevében, a Kibocsátó javára a Vevővel adásvételi szerződést kötni és a Termék tulajdonjogát a Kibocsátó által előre meghatározott vételár megfizetését követően a Vevőre adásvétel útján átruházni.

5.4.1.3.2. A bizományi szerződés alapján a Szolgáltató által kötött adásvételi szerződés a Szolgáltatót jogosítja és kötelezi a Szolgáltatóval szerződő Vevővel szemben. A Szolgáltató köteles a Kibocsátónak a Vevő által megvásárolni kívánt – a Szolgáltató által jelen ÁSZF alapján legyártani vállalt - Terméket legyártani, a Terméket a Vevő által megadott név szerint nevesíteni, illetve köteles a Terméket a Vevő részére, a Vevő által választott módon kézbesíteni és a Termék tulajdonjogát a kézbesítéssel a Vevőre átruházni. A Szolgáltató jogosult a Vevő által fizetett vételárat átvenni. A Szolgáltató köteles a Vevő által megfizetett vételárral a vételárnak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 10 napon belül a Kibocsátó felé akként elszámolni, hogy a Szolgáltató által átvett vételárból az 5.4.1.5.1. pontban megjelölt értékesítési költségek levonása után fennmaradó összeget köteles a Kibocsátó Benefit Barcode rendszerben lévő egyenlegén jóváírni.

5.4.1.3.3. A Szolgáltató a Kibocsátó megbízása alapján kizárólag az adásvételi szerződés megkötésére és az adásvételi szerződés teljesítése körében a Termék legyártására, nevesítésére, tulajdonjogának átruházására, kézbesítésére, valamint a vételár átvételére jogosult és köteles, minden egyéb kötelezettség a Kibocsátót terheli.

5.4.1.3.4. A Szolgáltató a Kibocsátó adminisztrációs felületén a „Forgalmi adatok” menüpont alatt folyamatosan – az adatok szinkronizálása miatt legfeljebb 2 munkanapos időrendi csúszással – tájékoztatást biztosít a Kibocsátó részére a Kibocsátó Bercode Webáruházában történő értékesítések adatairól, továbbá a Kibocsátó rendelkezésre álló egyenlegéről.

5.4.1.3.5. A Kibocsátó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, úgy a Szolgáltatónak a vételár tekintetében visszafizetési kötelezettsége keletkezik a Vevővel szemben. Kibocsátó tudomásul veszi, hogy vevői elállás esetén a Szolgáltató jogosult a Vevőnek visszafizetett vételárat a Kibocsátó egyenlegéből levonni. Amennyiben a Kibocsátónak nem áll rendelkezésére olyan összegű egyenleg, amiből a Szolgáltató által visszafizetett vételár levonható lenne, úgy a Szolgáltató az egyenleg által nem fedezett összegről jogosult a Kibocsátó részére számlát kiállítani, melyet Kibocsátó köteles 8 napon belül a Szolgáltató részére átutalás útján megfizetni.

5.4.1.3.6. A Kibocsátó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Kibocsátó Termékén feltüntetett grafika szerzői vagy személyiségi jogot sért. A szerzői vagy személyiségi jogában sértett személy kérésére, a jogsértés hitelt érdemlő igazolása esetén a Szolgáltató a Terméket a jogsértés igazolásától számított 15 napon belül a jogvita rendezéséig eltávolítja a Kibocsátó Bercode Webáruházából.

5.4.1.4. Vételár

5.4.1.4.1. A Kibocsátó által a Bercode Webáruházába értékesítésre feltöltött Termékek nettó vételárát a Kibocsátó határozza meg a jelen ÁSZF 5.1.7.2. pontjában meghatározott minimum vételárak figyelembe vételével.

5.4.1.4.2. A Szolgáltató kizárólag a Kibocsátó által a Bercode Webáruházában megjelölt vételáron jogosult a Kibocsátó kártyáját értékesíteni, a Kibocsátó által megjelölt vételártól a Szolgáltató nem térhet el. A Kibocsátó által megjelölt vételártól eltérő vételáron történő értékesítésből eredő kárért a Szolgáltató felel, kivéve, ha a Szolgáltató minden gondossága ellenére rendszerhiba, vagy egyéb okból hibás ár kerül a Bercode Webáruházban feltüntetésre.

5.4.1.4.3. Amennyiben a Kibocsátó a Termékét a Bercode Webáruházban kívánja értékesíteni, azonban a jelen ÁSZF 5.1.7.2. pontjában meghatározott és a Díjtáblázat II. pontjában megjelölt minimum vételárak alatti nettó vételárat jelöl meg, úgy a Benefit Barcode rendszer jelzi a Kibocsátó részére, hogy nem megfelelő vételár került megadásra.

5.4.1.4.4. Amennyiben a Kibocsátó a Bercode Webáruházon kívül, Saját Webáruházában vagy egyéb értékesítési módon kívánja értékesíteni a Termékét, azonban a jelen ÁSZF 5.1.7.2. pontjában meghatározott és a Díjtáblázat II. pontjában megjelölt minimum vételárak alatti vételárat jelöl meg a Termék nettó vételáraként, úgy a Kibocsátó 100 000 dollár (Egyszázezer dollár) összegű átalány kártérítést köteles a Szolgáltató részére fizetni. A Szolgáltató a Kibocsátó által történő minimum vételárra vonatkozó szabály megsértéséről értesítést küld a Kibocsátó részére a Benefit Barcode rendszeren keresztül. Az átalány kártérítés összegét a Szolgáltató a minimum vételár megsértéséről szóló, Kibocsátó részére küldött értesítés elküldésétől számított 5 napon belül levonja a Kibocsátó Benefit Barcode rendszerben rendelkezésre álló egyenlegéből. Amennyiben a Kibocsátó nem rendelkezik az átalány kártérítés levonásához megfelelő egyenleggel, úgy a Szolgáltató az átalány kártérítésnek az egyenleggel nem fedezett összegéről számlát állít ki és küld a Kibocsátó részére, mely számlán szereplő összeget a Kibocsátó köteles a Szolgáltató részére 8 napon belül átutalás útján megfizetni.

5.4.1.4.5. A különböző pénznemek közötti átváltás árfolyam ingadozására tekintettel a Szolgáltató a Kibocsátó által megjelölt nettó vételárnak a Díjtáblázat II. pontjában megjelölt minimum vételáraktól legfeljebb 10% mértékű eltérését engedi. A vételárnak az árfolyam ingadozásból eredő, a minimum vételártól történő 10% vagy annál kisebb eltérése esetén a Szolgáltató nem alkalmazza az átalány kártérítés szankcióját.

5.4.1.5. Értékesítési költség

5.4.1.5.1. A Szolgáltató a Termék Bercode Webáruházban történő értékesítéséért a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán található Díjtáblázat szerinti alábbi díjtételeket számíthatja fel a Kibocsátónak értékesítési költségként:

5.4.1.5.2. A Szolgáltató jogosult a jelen pont szerint felszámított Értékesítési költséget Vevő által a Szolgáltató részére megfizetett a Szolgáltató bankszámláján jóváírt Termék vételárból levonni. A Szolgáltató a Termék vételárának Értékesítési költségekkel csökkentett részét írja jóvá a Kibocsátó adminisztrációs felületén feltüntetett egyenlegén a Termék vételárának Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 5 napon belül.

5.4.1.5.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban megjelölt Értékesítési költségek díjtételeit módosítsa. A Díjtáblázat módosulásáról a Szolgáltató a Kártyakibocsátót az adminisztrációs felületen a módosítást megelőző 30 nappal elektronikus úton tájékoztatja.

5.4.1.5.4. Amennyiben a Kibocsátó az Értékesítési költségek módosításának napját megelőző napig nem nyilatkozik a költségek elfogadásáról, úgy az Értékesítési költségek módosításának napján a költség módosítást a Kibocsátó által elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Kibocsátó a költségek módosításának napját megelőző napig írásban akként nyilatkozik, hogy a költségmódosításokat nem fogadja el, úgy az a Bercode Webáruházban történő ékesítési szolgáltatás felmondásának minősül és a Szolgáltató a Kibocsátó kártyáit a Bercode Webáruházból törli. A Szolgáltató az Értékesítési költségek módosításának napjáig leadott Vevői megrendeléseket, illetve benyújtott Kibocsátói számlákat a korábbi költségekkel köteles teljesíteni.

5.4.1.5.5. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Értékesítési költségek tekintetében egyedi megállapodást kössön a Kibocsátóval.

5.4.2. A Bercode Webáruházban vásárló Vevőre vonatkozó szabályok

5.4.2.1. Általános szabályok

5.4.2.1.1. A Bercode Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.), a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgáló, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet IV. Fejezete, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

5.4.2.1.2. A Bercode Webáruházban értékesítésre kerülő Termékek vásárlója bármely természetes személy, jogi személy, valamint szervezet lehet, amennyiben a Vevő a Kibocsátó által a Vevő részére megadott weboldalon a Kibocsátó részére fenntartott Bercode Webáruház felületén sikeresen és érvényesen regisztrálta magát, valamint a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót elfogadta. Vevő az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával igazolja, hogy annak tartalmát megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadta el. Cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy a Bercode Webáruházban kizárólag törvényes képviselőjén, gondnokán keresztül, illetve törvényes képviselője, gondnoka hozzájárulásával vásárolhat. Ezen rendelkezés be nem tartásából eredő kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.4.2.1.3. Az adott Kibocsátó Bercode Webáruházának oldala szabadon böngészhető, a vásárlás azonban érvényes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a Kibocsátó által megadott weboldalon, a „Regisztráció” menüpont alatt található adatlap pontos kitöltésével lehet. A Vevő által hibásan kitöltött, illetve pontatlanul megadott regisztrációs adatok következtében keletkező károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. Amennyiben a Vevő elfelejti jelszavát, az „Új jelszó kérése” menüpontban az e-mail címének megadása után a Szolgáltató a megadott e-mail címre megküldi az új jelszót. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért mindennemű felelősség a jelszó tulajdonosát terheli.

5.4.2.2. Bercode Webáruházból megrendelhető Termékek köre

5.4.2.2.1. A Vevő a Kibocsátó által a Bercode Webáruházába feltöltött Bercode-ot, illetve a Kibocsátó által megjelölt Bercode hordozót vásárolhatja meg a Kibocsátó által ott megjelölt vételáron.

5.4.2.2.2. Az Elfogadó Partnerek által megadott Utalványok szintén a Bercode Webáruházon keresztül kerülnek értékesítésre.

5.4.2.2.3. Minden Kibocsátó, illetve Elfogadó Partner más Kibocsátóktól, illetve Elfogadó Partnertől elkülönült Bercode Webáruházi felülettel, weboldallal rendelkezik, amelyen kizárólag az adott Kibocsátó Termékei, illetve Elfogadó Partner Utalványai láthatóak. A Bercode Webáruház adott Kibocsátóhoz, Elfogadó Partnerhez tartozó weboldala tartalmazza az adott Kibocsátó, Elfogadó Partner nevét, a megvásárolható Termékek, Utalványok fajtájának megjelölését, a Termékekről, Utalványokról, grafikákról készült képeket, valamint a Termék, Utalványok bruttó vételárát. A Termékekről, Utalványokról készült képek kis mértékben – színárnyalat tekintetében - eltérhetnek a valódi megjelenésüktől. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Bercode Webáruházban megjelenő kép és a Termék, illetve Utalvány tényleges kinézete közötti eltérés miatt, amennyiben az eltérés oka legfeljebb színárnyalati különbözőségből adódik.

5.4.2.2.4. A Bercode Webáruházban megjelenített Termékek, Utalványok a Bercode Webáruházon keresztül kizárólag online rendelhetők meg. A Kibocsátó a Termékeit, illetve az Elfogadó Partner az Utalványait jogosult Saját Webáruházban és egyéb értékesítési módokon is értékesíteni a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekkel.

5.4.2.2.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termékekkel igénybe vehető kedvezmények és az Elfogadóhelyek köre a Bercode érvényességi ideje alatt változhatnak.

5.4.2.2.6. A Bercode Webáruházban értékesített Termékek a Kibocsátó tulajdonát képezik. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Kibocsátó Termékén, Elfogadó Partner Utalványán feltüntetett grafika szerzői vagy személyiségi jogot sért, illetve egyéb jogszabályba ütközik. A szerzői vagy személyiségi jogában sértett személy kérésére, a jogsértés hitelt érdemlő igazolása esetén a Szolgáltató a Terméket, Utalványt a jogsértés igazolásától számított 15 napon belül a jogvita rendezéséig eltávolítja a Bercode Webáruházból.

5.4.2.3. Bercode Webáruházból történő vásárlás menete

5.4.2.3.1. Egyedi Bercode hordozó tervezés és megrendelés menete

A Benefit Barcode rendszer lehetővé teszi, hogy a Vevő egyedileg testre szabott Terméket rendeljen meg, amelyen szerepel a már meglévő, vagy külön vásárolt Bercode-ja.

Egyedi termék kétféle módon rendelhető:

Mobil alkalmazáson keresztül

A Kibocsátónak lehetősége van dedikált események létrehozására és azoknak a Benefit Barcode rendszerbe történő feltöltésére, a Felhasználóknak pedig lehetőségük van ezen eseményekhez kapcsolódóan egyedi kártyák tervezésére és megrendelésére.

Ilyen dedikált esemény lehet pl.: egy híresség közönségtalálkozója, ahol a rajongóknak lehetősége van a kedvencükkel közös fényképet (selfiet) készíteni. A Bercode mobil alkalmazás erre lehetőséget biztosít, a fénykép pedig rögtön ráhelyezhető egy kártyára, vagy kulcstratóra, amely szintén a Bercode mobil alkalmazáson keresztül megrendelhető.

A Kibocsátó a kibocsátói adminisztrációs felületen megadja a dedikált esemény fő adatait (helyszín, időpont), továbbá azokat a Bercode szinteket, kártyatípusokat és érvényességi intervallumokat, amelyeket a felhasználó az egyedi termék megrendelésekor választhat.

Bercode Webáruházon keresztül

Az egyedi kártya, illetve kulcstartó rendelés a Bercode Webáruházon keresztül is lehetséges. A kártya testre szabásakor a kód szintje és érvényessége kiválasztható a kártyára kerülő névvel együtt. A Bercode Webáruház grafikatervező szoftverének segítségével a vevő az általa feltöltött fényképet nagyíthatja, forgathatja és tükrözheti.

A Vevő által feltöltött fénykép minden esetben a kártya, kulcstartó hátlapjára kerül nyomtatásra. A feltöltött egyedi kártyák, kulcstartók – a Kibocsátó által történő beállítástól függően – a Kibocsátó által elbírálásra kerülnek. Az egyedi kártyára vonatkozó megrendelés csak abban az esetben véglegesíthető, ha azt a Kibocsátó a Benefit Barcode rendszeren keresztül jóváhagyta.

A Vevő a Bercode Webáruházban az általa feltöltött és a Kibocsátó által jóváhagyott egyedi kártyára, illetve kulcstartóra vonatkozó megrendelést a jóváhagyást követően véglegesítheti. A Kibocsátói jóváhagyásról a Benefit Barcode rendszer értesítést küld a Vevő részére.

5.4.2.3.2. Nem egyedi Termék megrendelésének menete

5.4.2.3.2.1. A Vevő kiválasztja a Bercode Webáruházban a megvásárolni kívánt Terméket, Utalványt, megjelöli a vásárolni kívánt darabszámot, majd a „Kosár” ikonra kattintva a rendszer a Terméket, Utalványt a kiválasztott darabszámban automatikusan a Kosárba helyezi. A Vevő a „Kosár” ikonra kattintva megnézheti az általa kiválasztott termékek listáját. A kosár tartalma természetesen módosítható. Amennyiben Vevő további terméket szeretne a Kosárba helyezni, kiválasztja a „Vissza” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség véglegesítését követően a Kosár tartalma automatikusan frissül. Ha ez nem történne meg, a Vevő a „Frissítés” ikonra kattinthat. Amikor a Vevő végzett a termékek összegyűjtésével megadja az adatait és regisztrálhat, illetve a regisztrációkor megadott adatait módosíthatja, majd megjelöli a szállítási és fizetési módot, megadja a szállítási adatokat, ezt követően pedig ellenőrzi a megadott adatokat. A Vevő a megrendelésével megjegyzést is küldhet a Szolgáltató részére. A Vevő minden egyes megrendeléskor elfogadja az ÁSZF-et és az Adatkezelés tájékoztatót. A Vevő a „Megrendelés” ikon megnyomásával tudja az általa kiválasztott Termékeket, Utalványokat megrendelni. A rendszer automatikusan kiírja a megrendelés számát, amivel a megrendelés beazonosítható.

5.4.2.3.2.2. Az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel a Vevő részére. A folyamatot a Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően a Vevőnek lehetősége van az általa bevitt adatokat ellenőrizni és az esetleges adatbeviteli hibákat javítani.

5.4.2.3.2.3. A Vevő által elküldött megrendelés szerződéskötésre irányuló jognyilatkozatnak minősül. Az elektronikus úton kötött szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolása a Vevőhöz megérkezik. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A Szolgáltató a megrendelést elektronikus úton tárolja a megrendelés teljesítésétől számított 40 hónapig.

5.4.2.3.2.4. A Szolgáltató a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, szállítás meghiúsulásáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.4.2.3.2.5. A Szolgáltató a Vevő megrendelésének megérkezését követően a vásárlást a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött értesítésben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert a Vevő helytelen vagy nem valós adatokat adott meg regisztrációja során, vagy a Benefit Barcode rendszerben a Vevő számára biztosított tárhely telítettsége miatt nem tud értesítést fogadni.

5.4.2.3.2.6. A megrendelni kívánt Termék Kibocsátójának, illetve az Elfogadó partner Utalványának fontosabb adatairól, a Kibocsátó, Elfogadó partner által nyújtott szolgáltatásokról, valamint a Termékkel igénybe vehető kedvezményekről a Vevő a megrendelés elküldését megelőzően a Termék, Utalvány képére kattintva tájékozódhat. A Vevő a megrendelés leadásával és a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Vevő által megvásárolt Termék, Utalvány szolgáltatásairól, valamint a Termékkel, Utalvánnyal igényelhető kedvezményekre vonatkozó lehetőségekről a megrendelést megelőzően megfelelően tájékozódott.

5.4.2.3.2.7. A Bercode Webáruházban a Termékek, Utalványok nem csak saját célra, hanem ajándékként is megvásárolhatók. Ajándékként történő vásárlás esetén a megrendeléskor meg lehet adni annak a Felhasználónak az e-mail címét, akinek a Vevő a Terméket, Utalványt el kívánja ajándékozni.

5.4.2.3.2.8. Bercode Webáruházban megvásárolt Bercode hordozón található Bercode-ok mobil alkalmazáson keresztül digitálisan is minden esetben elérhetők, így a kedvezményes vásárlás igénybe vételéhez elegendő a mobil alkalmazáson keresztül ezen digitális Bercode-ot bemutatni az Elfogadóhely részére.

5.4.2.4. Árak

5.4.2.4.1. A Bercode Webáruházban feltüntetett árak minden esetben a Termék, Utalvány nettó vételárát jelenti. A feltüntetett árak minden esetben a kiválasztott devizanemben értendők és nem tartalmazzák az esetleges helyi adókat és a termék kiszállításának költségeit. A nettó vételáron felül felszámítandó helyi adó és szállítási költség a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetésre kerül.

5.4.2.4.2. A Szolgáltató, a Kibocsátó, illetve az Elfogadó Partner a Bercode Webáruházban található Termék, Utalvány árváltoztatásának jogát fenntartja. A módosítás a Bercode Webáruházban való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba és a már megrendelt Termék, Utalvány vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Bercode Webáruházban feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani. Ebben az esetben a Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő a Szolgáltatónak a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött üzenetben elállhat vásárlási szándékától.

5.4.2.5. Fizetés módja és menete

5.4.2.5.1. A Bercode Webáruházban megrendelt Termék, Utalvány vételárát a Vevő kizárólag online bankkártyás fizetési móddal tudja megfizetni a Szolgáltató részére.

5.4.2.5.2. A megrendelés elküldését követően a Benefit Barcode rendszere a Vevőt a fizetési kaput biztosító partner (a továbbiakban: Fizetési kapu) weboldalára irányítja, ahol a Fizetési kapu által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül a kártya számának, lejárati dátumának és háromjegyű biztonsági kódjának megadását követően fizethet bankkártyájával.

5.4.2.5.3. A Fizetési kapu által elfogadott kártyák típusai a Fizetési kapu oldalán vannak feltüntetve.

5.4.2.5.4. A Fizetési kapu kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyát csak abban az esetben tud elfogadni, amennyiben annak internetes vásárláshoz történő használatát a bankkártyát kibocsátó bank engedélyezte.

5.4.2.5.5. A Fizetési kapu a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a Fizetési kapu hibaüzenetben közli a hiba okát.

5.4.2.6. Megrendelés feldolgozása és teljesítése

5.4.2.6.1. Feldolgozás

A megrendelés feldolgozása a Termék, Utalvány vételárának Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kezdődik meg.

5.4.2.6.2. Teljesítés

A Szolgáltató a megrendelést a vételár bankszámláján történő jóváírásától számított 14 napon belül teljesíti (általános teljesítési határidő), kivéve az alapanyag gyártásával teljesíthető szolgáltatást, melynek teljesítési határideje 4 (négy) hét (speciális teljesítési határidő). A Szolgáltató a teljesítésről a Vevőt a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött értesítésben tájékoztatja.

Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben, vagy a Vevővel kötött külön megállapodásban vállalt teljesítési kötelezettségét bármely okból nem tudja határidőn belül teljesíteni, köteles erről a Vevőt a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött üzenetben haladéktalanul tájékoztatni. A Vevő ebben az esetben jogosult a Szolgáltatóval létrejött adásvételi szerződéstől a Szolgáltatónak a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött üzenetben elállni.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

5.4.2.7. Szállítás

5.4.2.7.1. A Vevő által a Bercode mobil alkalmazáson keresztül, illetve a Bercode Webáruházban megrendelt fizikai terméke(ke)t (pl.: kártya, matrica, kulcstartó) a Szolgáltató a logisztikai partnerein keresztül juttatja el a Vevő részére. A digitális Terméket (pl.: Bercode) a Szolgáltató a Benefit Bercode rendszeren keresztül online küldi meg a Vevő részére.

5.4.2.7.2. A Vevő a fizikai Termék megrendeléskor köteles kiválasztani a szállítás módját, továbbá csomagponti átvétel választása esetén köteles megjelölni az átvétel helyszíneként kiválasztott csomagponti helyet, míg házhozszállítás választása esetén köteles a pontos szállítási címet megjelölni. A Szolgáltató a szállítást a megrendelt Termék(ek) teljes vételárának Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számított 3 munkanapon belül megkezdi, kivéve az alapanyag gyártással teljesíthető megrendelést. Mivel a Szolgáltató kereskedelmi célú üzlethelyiséget, boltot nem üzemeltet, ezért a megrendelt áruk, termékek személyes átvételére nincs lehetőség.

5.4.2.7.3. A Vevő által a megrendeléskor megadott szállítási adatok pontatlanságából, elírásából eredő szállítási késedelemért, meghiúsulásért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.4.2.7.4. A szállítás költsége külön tételként jelenik meg a Vevő részére elektronikus úton megküldött számlán.

5.4.2.7.5. A mindenkori szállítási költség a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán elérhető Díjtáblázat IV. pontjában megtekinthető.

5.4.2.7.6. A megrendelési adatlap „Megjegyzés a rendeléshez” rovatában a Vevő kéréseket fogalmazhat meg a megrendelés teljesítésével kapcsolatban, amelyeket a Szolgáltató igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak alapesetben nem áll módjában vállalni. A várható szállítási napon a Vevő köteles lehetővé tenni a kézbesítőnek, hogy a megrendelt termékeket átadhassa. A kiszállítások munkanapokon 8-17 óra között történik.

5.4.2.7.7. A Vevő termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a szállító jelenlétében a csomagot tételesen ellenőrizni. Bármilyen probléma esetén a Vevő kérheti jegyzőkönyv felvételét, megtagadhatja a csomag átvételét vagy köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót. Az átvételt követően sérülésre, hiányosságokra vonatkozó reklamációt, jegyzőkönyv hiányában a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni.

5.4.2.8. Elállási jog

5.4.2.8.1. Indokolás nélküli elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormány rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján a Vevőt a Termék, Utalvány átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Vevő a Kormány rendelet 29. § (1) bekezdés c) és m) pontja alapján nem gyakorolhatja az elállási jogát

A Szolgáltató a fentiek alapján tájékoztatja a Vevőt, hogy a Bercode mobil alkalmazáson keresztül, illetve a Bercode Webáruházban értékesített Bercode nem tárgyi adathordozón nyújtott, egyedi digitális adattartalom, amely kifejezetten a Vevő megrendelésére kerül létrehozásra, továbbá a Bercode hordozók is minden esetben személyre szabottak, úgy kerülnek legyártásra, hogy vagy – a Vevő kérése alapján – nevesítettek, vagy tartalmazzák a Bercode hordozó sorszámát és érvényességi idejét. A Bercode hordozót kizárólag – amennyiben névvel ellátott - a rajta feltüntetett név birtokosa jogosult felhasználni és kizárólag a rajta feltüntetett érvényességi időn belül. Ezen tényre tekintettel a Vevő a Szolgáltatóval kötött adásvételi szerződéstől nem jogosult indokolás nélkül elállni.

5.4.2.8.2. Szerződésszegés miatti elállás vagy felmondás

5.4.2.8.2.1. Ha a szerződésszegés következtében a jogosultnak a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződés teljesítésének, azaz a Termék legyártásának megkezdéséig elállhat a szerződéstől, míg a Termék legyártásának megkezdése után pedig felmondhatja azt. A jogosult jognyilatkozata érvényességéhez köteles megjelölni az elállás vagy a felmondás okát, ha ez a jog több okból megilleti. A jogosult a megjelölt elállási vagy felmondási okról másikra térhet át.

5.4.2.8.2.2. Felek az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatukat a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött üzenetben küldik meg a másik fél részére, amit a másik fél köteles az üzenet megérkezésétől számított 3 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a másik fél az elállást vagy a felmondást tartalmazó nyilatkozatnak a megérkezését annak megérkezéstől számított 3 napon belül nem igazolja vissza, úgy az elküldés napjától számított 10. (tizedik) napon a címzett által átvettnek kell tekinteni.

5.4.2.8.2.3. Amennyiben a Szolgáltató szerződésszegése okán a Vevő eláll a szerződéstől, a Felek kötelesek a vevői elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozat Szolgáltató által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámolni egymással.

5.4.2.8.2.4. Amennyiben a Vevő szerződésszegése okán a Szolgáltató eláll a szerződéstől a Felek kötelesek a Szolgáltatói elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozat Vevő által történő kézhezvételétől számított 30 napon belül elszámolni egymással.

5.4.2.8.2.5. A Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

A kellékszavatossági igénye alapján a Vevő választása szerint

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

5.4.2.8.2.6. Szolgáltató nem tartozik kellékszavatossággal a Vevő által hibásan vagy tévesen megadott Felhasználó név kártyán történő feltüntetése miatt. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Vevő által megadott, kártyán feltüntetni kért név, szöveg személyiségi vagy egyéb jogot sért.

5.4.2.8.2.7. Szolgáltatónak vevői elállás esetén nem áll módjában a Termék Vevő részére történő kiszállításának díját visszatéríteni a Vevő részére. Az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek a Vevőt terhelik. Utánvéttel feladott bármilyen küldeményt a Szolgáltató nem fogad el.

5.4.2.8.2.8. Az elállási jog és a felmondási jog gyakorlása során a Vevő jóhiszeműen köteles eljárni, az elállási, illetve felmondási jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni, ezen jog gyakorlása nem vezethet a joggal való visszaéléshez a Vevő részéről.

5.4.2.9. Ügyfélszolgálat, panaszkezelés rendje

5.4.2.9.1. Vevő a Bercode mobil alkalmazáson keresztül, illetve a Bercode Webáruházból történő vásárlásával kapcsolatos panaszát a Benefit Bercode rendszeren keresztül a Szolgáltatónak küldött üzenetben tudja bejelenteni.

5.4.2.9.2. A Szolgáltató a panaszt 15 napon belül megvizsgálja, és lehetőség szerint orvosolja. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, melyet a Benefit Bercode rendszeren keresztül megküld a Vevőnek.

5.4.2.9.3. A Szolgáltató a vevői panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A Szolgáltató a panaszra adott választ 1 évig megőrzi.

5.4.2.10. Adatvédelem

A Szolgáltató a Vevő előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján rendelkezésre bocsátott adatait célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Vevő adatait – a Kibocsátó, illetve a postai szállítást végző megbízott kivételével - harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vevő nevét, e-mail címét a Vevő által megvásárolt Termék Kibocsátója részére marketing üzenetek továbbítása, akciókról, promóciókról való tájékoztatás céljából kiadhatja. A Szolgáltató a Vevő adatainak kezelésekor a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el. A Szolgáltató adatvédelemre vonatkozó részletes szabályai a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/privacypolicy weboldalán elérhető Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

5.4.2.11. Egyéb rendelkezések

5.4.2.11.1. A Vevő bármely Termék, Utalvány Bercode mobil alkalmazáson keresztül, illetve a Bercode Webáruházból történő megrendelésével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatóját ismeri és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

5.4.2.11.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy az általa üzemeltetett Bercode mobil alkalmazás és Bercode Webáruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A Bercode mobil alkalmazás és a Bercode Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

5.4.2.11.3. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget azért a kárért, amely a Bercode mobil alkalmazásra és Bercode Webáruházra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

5.4.2.11.4. A Szolgáltató nem felel az irányításán kívül eső események okán (vis maior) bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a Bercode mobil alkalmazás és Bercode Webáruház használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, az információ továbbításának késedeleméből adódó, a számítógépes vírusok okozta, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, vagy egyéb technikai jellegű hibából eredő, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

5.4.2.11.5. A webáruház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.4.2.11.6. A Bercode mobil alkalmazásban és Bercode Webáruházban található összes adat, információ valamint az alkalmazás és Bercode Webáruház design-ja, felépítése szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása szerzői jogi és egyéb jogszabályokba ütközhet. A Bercode mobil alkalmazásban és Bercode Webáruházban található anyagokat a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül senki nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, illetve egyéb módon kereskedelmi célból felhasználni.

5.5. ELFOGADÓ PARTNERKÉNT TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

5.5.1. Elfogadó Partnerré válás feltételei

Elfogadó Partner lehet az a Benefit Barcode rendszerben regisztrált Felhasználó, aki

és

5.5.2. Elfogadó Partneri profil

5.5.2.1. Az 5.5.1. pontban megjelölt feltételek együttes fennállása esetén a Felhasználó a Benefit Barcode rendszerben a jelen ÁSZF 4.2.4.1. pontjában foglaltak szerint Elfogadó Partneri profilt hozhat létre, amelyben rögzítenie kell a következő adatokat:

1. Cég atatok: Cég név*, Állapot*, Profilkép, Borítókép, Bemutatkozó szöveg, Pénznem*

2. Kapcsolat adatok: Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail*, Pozíció*, Telefon*

3. Jogi személy adatai: Név*, Ország*, Posta kód*, Város*, Utca*, Házszám*, Épület, Lépcsőház, Emelet, Ajtó, E-mail*, Web cím*, Adószám*, Cégjegyzékszám*, Bankszámlaszám*

4. Törvényes képviselő adatai: Keresztnév*, Vezetéknév*, E-mail*, Pozíció*, Telefon*

5. Elfogadóhelyek publikálásához szükséges adatok: Gold logós kártyán lévő név*, Elfogadóhely bercode-ja*

6. Jutalék: Adatok megosztása, Jutalek mértéke, Üzemanyag jutalék, Pénznem, Mértékegység

A*-al jelölt adatok megadása kötelező, a többi opcionális.

5.5.2.2. Az Elfogadó Partner az általa megjelölt kedvezményt módosíthatja, illetve a kedvezmény nyújtását felfüggesztheti. Az Elfogadó Partnerré vált Felhasználó az Elfogadó Partneri profilját a korábbi, Felhasználóként történő regisztrációja során létrehozott felületről a korábbi jelszavával érheti el.

5.5.2.2. Az Elfogadó Partneri profil létrehozásával az Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy igénybe vette az Elfogadó Partnerrel történő együttműködésre vonatkozó szolgáltatást és így a profil létrehozásától vonatkoznak rá a jelen ÁSZF Elfogadó Partnerrel történő együttműködésre vonatkozó szabályai is.

5.5.2.3. Az Elfogadó Partner felel az Elfogadó Partneri profil létrehozásakor és az Elfogadóhely feltöltésekor megadott adatok helyességéért és valóságnak való megfelelésért, az adatok pontatlanságából, illetve valótlanságából eredő kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.5.2.4. A Szolgáltatónak jogában áll mérlegelést követően, indokolás nélkül az Elfogadó Partneri profil létrehozását elutasítani. Az elutasításról a Szolgáltató az Elfogadó Partneri profilt létrehozni kívánó Felhasználót a profil létrehozását követő 48 órán belül Benefit Barcode rendszerben küldött üzenettel értesíti. A profil létrehozásának elutasítása esetén az Elfogadó Partneri profil érvényesen nem jön létre.

5.5.3. Elfogadóhelyek

5.5.3.1. Elfogadóhely lehet az Elfogadó Partner tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő kereskedelmi forgalmat bonyolító, szolgáltatást nyújtó hely (üzlet, webáruház, kereskedelmi-, szolgáltató egység stb.), amelyet az Elfogadó Partner a Benefit Barcode rendszerben Elfogadóhelyként megjelölt és amelyen az Elfogadó Partner a CLASSIC, SILVER és GOLD szintű Bercode-dal történő vásárlás után kedvezményt biztosít a Kódbirtokosnak.

5.5.3.2. Az Elfogadóhely adatait az Elfogadó Partner köteles az Elfogadóhely Benefit Barcode rendszerbe történő feltöltésekor megadni.

5.5.3.3. Elfogadóhely adatok

1. Az üzlet vezető adatai: Vezetéknév*, Keresztnév*, E-mail*, Pozíció*, Telefon*, Vezetékes telefon

2. Üzlet adatai: Név*, Szélesség koordináta, Hosszúság koordináta, Ország*, Posta kód*, Város*, Cím*, Weboldal cím, E-mail, Telefon*, Vezetékes telefon, Ajánló szöveg*, Tevékenység*, Basic / light kártya elfogadása

3. Nyitvatartás

4. Kedvezmény: Dupla kedvezmény biztosítása a Gold és Silver kártyákra, Basic/Light elfogadása, Akciós termékekre biztosított kedvezmény, Kedvezmény mértéke, Üzemanyag kedvezmény, További kedvezmény

A*-al jelölt adatok megadása kötelező, a többi opcionális.

5.5.3.4. A Benefit Barcode rendszerében csak azon Elfogadóhely adatai lesznek publikusak, amely esetében az azt feltöltő Elfogadó Partner az elfogadó partneri profil létrehozásakor megadta a GOLD szintű Bercode-jának számát.

5.5.3.5. Lejárt érvényességű GOLD szintű Bercode – vagy annak hiánya – esetén a Szolgáltató az Elfogadó Partner összes Elfogadóhelyének a publikálását felfüggeszti mindaddig, ameddig az Elfogadó Partner az adminisztrációs felületén egy új – már érvényes – GOLD szintű Bercode számát nem adja meg. A Szolgáltató nem köti saját GOLD szintű Bercode birtoklásához az elfogadó partneri együttműködést, de annak érvényességét a Szolgáltató a Benefit Barcode rendszerben bármikor jogosult ellenőrizni.

5.5.3.6. A Szolgáltató az Elfogadóhely feltöltését és ellenőrzését követően feltünteti a https://www.bercode.com/content/acceptingplacesearch weboldalán az Elfogadó Partner által az elfogadó partneri felületen feltöltött összes Elfogadóhelyének címét, telefonos, valamint internetes elérhetőségét – webáruház esetén az elnevezését, a webcímét és a telefonos elérhetőségét –, továbbá a tevékenységének maximum 200 karakteres leírását, és a termékek/szolgáltatások árából adott egységes kedvezmény mértékét.

5.5.3.7. Az Elfogadó helyek az általuk vállalt kedvezményeket minden esetben kötelesek betartani.

5.5.3.8. Az Elfogadó Partner köteles az Elfogadóhelyein dolgozó, illetve a Webáruházat kiszolgáló/bonyolító munkatársait a jelen szerződésből származó kötelezettségeikről, a kedvezményadás, valamint, a Bercode használat módjáról belső utasításban és a Szolgáltató által az Elfogadóhely rendelkezésére bocsátott ismertetőkkel tájékoztatni.

5.5.3.9. Az Elfogadó Partner köteles az Elfogadóhelyein történő szervezeti és/vagy működési változásról a Szolgáltatót a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött üzenetben tájékoztatni, továbbá az elfogadó partneri adminisztrációs felületen a korábban megadott adatokat az adatváltozásnak megfelelően módosítani a változás bekövetkezésétől számított 3 (három) munkanapon belül.

5.5.4. Kedvezmények

5.5.4.1. Az Elfogadó Partner az Elfogadóhelynek a Benefit Barcode rendszerbe történő rögzítésekor köteles megadni, hogy az Elfogadóhelyen Bercode-dal történő vásárlás végösszegéből milyen mértékű kedvezmény nyújtását vállalja a Kódbirtokos részére. Az Elfogadó Partner a megadott kedvezmény mértékét utóbb módosíthatja vagy a kedvezmény nyújtását felfüggesztheti.

5.5.4.2. Az Elfogadó Partner által az adott Elfogadóhelyen nyújtott kedvezmény mértékének csökkentése, illetve a kedvezmény nyújtásának felfüggesztése esetén az Elfogadó Partner köteles az adott Elfogadóhelyen a kedvezmény adminisztrációs felületen történő csökkentését, illetve felfüggesztését követő 30. (harmincadik) napig a korábbi, a csökkentést vagy felfüggesztést megelőző mértékű kedvezményt nyújtani. Az Elfogadó Partner által megjelölt csökkentett mértékű kedvezmény, illetve a kedvezmény nyújtásának felfüggesztése az adminisztrációs felületen történő módosítástól számított 31. (harmincegyedik) napon lép hatályba. Mentesül az Elfogadó Partner a kedvezmény csökkentésére, illetve felfüggesztésére vonatkozó módosítás 30. (harmincadik) napos hatályba lépésének határideje alól vis maior esetén. Mentesülés esetén a csökkentett kedvezmény, illetve a felfüggesztés az adminisztrációs felületen történő módosítást követő napon lép hatályba.

5.5.4.3. Az Elfogadó Partner köteles a Bercode-dal történő vásárlás után legalább 1 % kedvezményt biztosítani.

5.5.4.4. Az Elfogadó Partner az Elfogadóhelye(i)n az aktuális akciós termékekre, szolgáltatásokra is köteles legalább az Elfogadóhely feltöltésekor megadott mértékű kedvezmény 50%-át (ötven százalékát) biztosítani a Kódbirtokosok részére. Ebben az esetben az akciós árból kell levonni a vállalt kedvezményt.

5.5.4.5. Az Elfogadó Partner tudomásul veszi, hogy a kedvezmények megadását alsó összeghatárhoz, mennyiséghez, termékcsoporthoz, illetve készpénzes fizetéshez NEM kötheti.

5.5.4.6. Az Elfogadó Partner NEM köteles kedvezményt biztosítania az alábbi termékekre:

• autópálya-matrica,

• dohányáru,

• gumiabroncs,

• gyógyszer,

• LEGO,

• menetjegy,

• mobilegyenleg feltöltés,

• feltöltő kártya,

• propán-bután gáz,

• tankönyv,

• újság.

5.5.4.7. Az Elfogadó Partner számára nem kötelező további kártyás kedvezmény biztosítása, például pontgyűjtős kártyával történő kedvezmény összevonás vagy pontfelírás.

5.5.4.8. Az Elfogadóhely jogosult megkérni a Kódbirtokost, hogy a kedvezmény igénybevételéhez mutassa fel akár fizikai, akár digitális formában a Bercode-ját. Az Elfogadóhely jogosult továbbá a Bercode-ot beolvasni, rögzíteni. Amennyiben a Kódbirtokos a Bercode felmutatását, a Bercode beolvasásához, rögzítéséhez való hozzájárulását megtagadja, úgy az Elfogadóhely jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását.

5.5.4.9. Az Elfogadóhely jogosult kérni a Bercode-ot felmutató személy személyazonosságának igazolását. Amennyiben a Bercode-ot felmutató személy személyazonosságának igazolását megtagadja, úgy az Elfogadóhely a kedvezmény biztosítását csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a kedvezményt teljesen nyilvánvalóan nem a Bercode-on vagy Bercode hordozón feltüntetett személy venné igénybe. A Bercode-ot a Kódbirtokos meghatalmazottja is használhatja, az Elfogadóhely számlát azonban kizárólag a Bercode-on vagy Bercode hordozón feltüntetett személy névére köteles kiállítani.

5.5.4.10. A webáruháznak minősülő Elfogadóhely a kedvezmény igénybevételéhez köteles kérni a Bercode 18 számjegyből álló azonosító számának a beírását, és ez alapján köteles a Bercode érvényességét ellenőrizni. A webáruháznak minősülő Elfogadóhely köteles a kedvezmény biztosítását megtagadni, ha a Bercode érvényessége lejárt. (A fenti művelet automatizálásához szükséges a vonalkódok felépítésének az ismerete, amelyet a jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.)

5.5.4.11. A webáruháznak minősülő Elfogadóhely köteles továbbá a Bercode-dal történő vásárlások adatait, a vásárlásokkal egyidőben, elektronikus úton, automatikusan megküldeni a Szolgáltató részére az 5.5.5. pontban foglaltak szerint.

5.5.4.12. Az Elfogadó Partner az általa, az adminisztrációs felületen megjelölt mértékű kedvezményadás elmaradása esetén kártérítési felelősséggel tartozik az érintett Kódbirtokos felé, amennyiben a kedvezmény elmaradása az Elfogadó Partnernek felróható okból következett be. Az Elfogadó Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a neki felróható okból elmaradt kedvezmény összegét a vásárlástól számított 15 napon belül megfizeti az érintett Kódbirtokos részére.

5.5.5. Forgalmi adatok online rögzítése

5.5.5.1. A Szolgáltató az Elfogadó Partner számára díjmentesen biztosítja azt az informatikai rendszert, amelyen keresztül az Elfogadó Partner Elfogadóhelye(i) a Szolgáltató részére a vásárlásokkal egyidejűleg, automatikusan megküldik a Bercode-dal történő vásárlások adatait, azokat a Szolgáltató saját szerverén tárolja, majd azt 1 évre visszamenőleg letölthetővé teszi. Az adatszolgáltatás a webáruháznak nem minősülő Elfogadóhelyek számára opcionális, a webáruházak számára kötelező.

5.5.5.2. Az Elfogadó Partner a vásárlási adatokat a jelen szerződés 2. számú mellékletében, meghatározottak szerint köteles továbbítani a szolgáltató részére. Amennyiben az Elfogadó Partner Elfogadóhelye(i)n lévő pénztárgép- és/vagy háttér informatikai rendszer automatizált adatküldésre nem programozható, úgy az Elfogadóhelye(i) használhatják a Szolgáltató által biztosított mobil applikációt is.

5.6. KIEMELT ELFOGADÓ PARTNERKÉNT TÖRTÉNŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

5.6.1. Kiemelt Elfogadó Partnerré válás feltételei

5.6.1.1. Kiemelt Elfogadó Partner lehet az a Benefit Barcode rendszerben regisztrált Felhasználó, aki

és

és

5.6.1.2. A Szolgáltató a Kiemelt Elfogadó Partnernek a https://www.bercode.com/content/acceptingplacesearch weboldalán biztosított kiemelt megjelenési lehetőségével a Benefit Barcode rendszer Felhasználóit a Kiemelt Elfogadó Partnernél történő többszöri, magasabb összegű vásárlásra ösztönzi, mely a Kiemelt Elfogadó Partner kereskedelmi forgalmának hatékonyabb növelését szolgálja.

5.6.2. Kiemelt Elfogadó Partneri együttműködés létrejötte

5.6.2.1. A forgalmi adatait a Szolgáltató részére online megküldő Elfogadó Partner a Benefit Barcode rendszer elfogadó partneri adminisztrációs felületén jelezheti igényét a kiemelt elfogadó partnerként történő együttműködésre, melynek során a Szolgáltató az Elfogadó Partner számára a https://www.bercode.com/content/acceptingplacesearch weboldalán „Kiemelt Elfogadó Partner” megjelöléssel, a találati lista tetején elsőbbségi megjelenést biztosít, a Kiemelt Elfogadó Partner pedig a Bercode-dal történő vásárlások forgalma után, az adminisztrációs felületen általa megjelölt mértékű, de az üzemanyagokon kívül legalább 3% forgalomszerzési jutalékot fizet a Szolgáltató részére. A forgalomszerzési jutalék mértéke 3% vagy egész többszöröse lehet.

5.6.2.2. A Kiemelt Elfogadó Partnerként történő együttműködés az Elfogadó Partnernek a Benefit Barcode rendszer elfogadó partneri adminisztrációs felületén történő jelzésének időpontjától lép hatályba. A Kiemelt Elfogadó Partnert a kiemelt elfogadó partnerként történő együttműködésre vonatkozó jelzés időpontjától kezdődően, a Bercode-dal történő vásárlások forgalma után terheli forgalomszerzési jutalék fizetési kötelezettség.

5.6.2.3. A Szolgáltató a forgalmi adatok alapján minden hónap elején az előző hónap utolsó napjának 24:00 órájáig beérkezett adatok alapján a Kiemelt Elfogadó Partner által fizetendő forgalomszerzési jutalék összegét a Kiemelt Elfogadó Partner egyenlegéről levonja.

5.6.2.4. Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner egyenlegén nincs a levonandó forgalomszerzési jutalék összegének megfelelő összeg, a Szolgáltató ebben az esetben is levonja a Kiemelt Elfogadó Partner egyenlegéről a forgalomszerzési jutalék összegét, mely esetben az egyenleg mínusz előjelű összeget fog mutatni.

5.6.2.5. Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner egyenleg a forgalomszerzési jutalék összegének levonása miatt mínusz tartományba kerül, a Szolgáltató a Benefit Barcode rendszeren keresztül a Kiemelt Elfogadó Partnernek küldött üzenetében felszólítja a Kiemelt Elfogadó Partnert egyenlegének feltöltésére.

5.6.2.6. Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner az egyenlegét a Szolgáltató felhívásának kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül nem tölti fel legalább akkora összeggel, hogy az egyenlege pozitív tartományba kerüljön, úgy a Szolgáltató az egyenleg pozitív tartományig történő feltöltéséig a Kiemelt Elfogadó Partner Elfogadóhelye(i)nek a Szolgáltató weboldalán, illetve a Benefit Barcode rendszerben történő megjelenését felfüggeszti.

5.6.2.7. A Kiemelt Elfogadó Partner – a Benefit Barcode rendszer elfogadó partneri adminisztrációs felületén történő jelzés módosításával – a Kiemelt Elfogadó Partnerként történő együttműködést bármikor visszamondhatja, jutalékfizetési kötelezettsége azonban a visszamondást követő hónap utolsó napjának 24:00 órájáig megvalósuló Bercode-dal történő vásárlások forgalma után fennáll.

5.6.3. BASIC és LIGHT szintű Bercode elfogadása

5.6.3.1. A Kiemelt Elfogadó Partner a – nagyobb forgalom érdekében – jogosult BASIC és LIGHT szintű Bercode elfogadására is. A Kiemelt Elfogadó Partner a BASIC és LIGHT szintű Bercode elfogadására irányuló szándékát a Benefit Barcode rendszer elfogadó partneri adminisztrációs felületén jelezheti.

5.6.3.2. Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner – választása szerint – a BASIC és LIGHT szintű Bercode után is biztosít kedvezményt, úgy köteles a LIGHT szintű Bercode után a CASSIC szintű Bercode-ra vonatkozó kedvezményekkel azonos, míg a BASIC szintű Bercode után a CLASSIC szintű Bercode-ra vonatkozó kedvezmény mértékének a felét biztosítani.

5.6.4. Egyéb rendelkezések

A Kiemelt Elfogadó Partnerre a jelen ÁSZF Elfogadó Partnerre vonatkozó 5.5. pontjában rögzített szabályai az 5.6. pontban foglalt eltérésekkel alkalmazandóak.

6. EGYENLEG, FIZETÉSI MÓD, SZÁMLÁZÁS

A jelen ÁSZF-ben megjelölt fizetés alatt a jelen 6. pontban rögzített fizetési módon történő fizetés értendő.

6.1. Egyenleg

6.1.1. A Szolgáltató minden Benefit Barcode rendszerben regisztrált Felhasználó részére egyedi online pénzügyi egyenleget biztosít és vezet. A Felhasználó a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat csak és kizárólag abban az esetben tudja igénybe venni, ha előtte banki utalással, vagy banki befizetéssel, vagy bankkártyás fizetéssel feltölti az egyenlegét legalább az igénybe vett szolgáltatás díjának megfelelő összeggel. A Szolgáltató az egyenleget a Felhasználó által választott pénznemben vezeti.

6.1.2. A Felhasználó a felhasználói adminisztrációs felületen megjelöli az általa feltölteni kívánt összeget, mely összegről a Szolgáltató a Benefit Barcode rendszeren keresztül elektronikus úton pro forma számlát küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató a Felhasználó által igényelt szolgáltatás díját, vásárolt Termék, Utalvány vételárát közvetlenül a Felhasználó egyenlegéből vonja le a megrendeléssel egyidejűleg.

6.1.3. A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítését kizárólag azt követően kezdi meg, miután a Felhasználó egyenlegéből levonásra került a Felhasználó által megrendelt szolgáltatás díja vagy a vásárolt Termék, Utalvány vételára. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az egyenlegén elegendő pénzösszeg álljon a rendelkezésére az igénybe venni kívánt szolgáltatás díjának, megvásárolni kívánt Termék, Utalvány vételárának megfizetéséhez. Amennyiben a Felhasználó egyenlegén az igénybe venni kívánt szolgáltatás ellenértékéhez képest kevesebb összeg áll a rendelkezésére, úgy a Szolgáltató a megrendelést mindaddig nem fogadja be, amíg a Felhasználó az egyenlegére történő utalással vagy banki befizetéssel fel nem tölti az egyenlegét. A Felhasználó által az egyenlegére átutalt vagy egyenlegére befizetett összegről a Szolgáltató az átutalt vagy befizetett összegnek a Szolgáltató számláján történő jóváírástól számított 3 munkanapon belül számlát állít ki, melyet a Benefit Barcode rendszeren keresztül elektronikus úton megküld a Felhasználó részére.

6.1.4. A Felhasználó az egyenlegét nyomon követheti a Benefit Barcode rendszerben létrehozott felhasználói adminisztrációs felületén.

6.1.5. A Felhasználó az egyenlegén szereplő összeget vagy kérheti kifizetni banki átutalás útján a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra, vagy az egyenlegét szolgáltatás igénybevételére vagy Termék, Utalvány vásárlására használhatja fel.

6.1.6. Az egyenlegről történő kifizetést a Szolgáltató kizárólag a Felhasználó által a kifizetni kért összegről kiállított számla ellenében a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül tudja teljesíteni. A Felhasználó az általa kiállított számlát köteles elektronikus úton, amennyiben a számla nem online számla, úgy a számla kiállításától számított 10 napon belül postai úton is megküldeni a Szolgáltató részére. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által a Felhasználó részére már teljesített papír alapú számla eredeti példánya nem kerül a Szolgáltató részére kézbesítésre, úgy a Szolgáltató a Felhasználó által az egyenlegről történő kifizetés összegéről kiállított következő számla teljesítését a korábbi számla eredeti példányának átvételéig megtagadhatja.

6.1.7. A Felhasználó köteles a Szolgáltató által a Felhasználó részére teljesített banki átutalások után utalásonként Átutalási adminisztrációs költséget fizetni. Az Átutalási adminisztrációs költség mindenkori összegét a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán elérhető Díjtáblázat VII. pontja tartalmazza. A Szolgáltató az Átutalási adminisztrációs költség összegét az átutalás teljesítését követően jogosult a Felhasználó egyenlegéből levonni.

6.2. Fizetési módok

6.2.1. Bercode Webáruházban történő vásárlás

A Bercode Webáruházban megjelölt Termékek, Utalványok vételára kizárólag online bankkártyás fizetési móddal fizethető meg a Szolgáltató részére a jelen ÁSZF 5.4.2.5. pontjában foglaltak szerint.

6.2.2. Kibocsátói egyenleggel történő fizetés

6.2.2.1. Ellenérték, vételár megfizetése

A Kibocsátó a megrendelt szolgáltatás ellenértékét, Termék, Utalvány vételárát akként fizeti meg a Szolgáltató részére, hogy a Szolgáltató a megrendeléssel egyidejűleg a Kibocsátó egyenlegéből levonja az egyenlegen rendelkezésre álló szolgáltatási ellenértéket, illetve a megrendelt szolgáltatás díját, vásárolt Termék, Utalvány vételárát.

Az egyenleg Kibocsátó általi feltöltésére és a Szolgáltató teljesítésének megkezdésére, valamint a számlázás szabályaira a 6.1. pontban foglaltak az irányadóak.

6.2.2.2. Forgalomszerzési jutalék megfizetése

A Kibocsátónak a jelen ÁSZF 5.3.3. pontja szerint járó forgalomszerzési jutalék a Kibocsátó egyenlegén történő jóváírással kerül a Szolgáltató által megfizetésre.

6.2.2.3. Bercode Webáruházi értékesítés elszámolása

A Kibocsátó Bercode Webáruházi felületén történő vásárlások után a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került vételárnak a Szolgáltató által felszámított Értékesítési költséggel csökkentett része szintén a Kibocsátó egyenlegén történő jóváírással kerül a Szolgáltató által megfizetésre.

6.2.3. Kiemelt Elfogadó Partner által fizetendő forgalomszerzési jutalék

6.2.3.1. A Kiemelt Elfogadó Partner által a Szolgáltató részére fizetendő forgalomszerzési jutalék megfizetése a Kiemelt Elfogadó Partner egyenlegéből a forgalomszerzési jutalék összegének levonásával valósul meg.

6.2.3.2. A Szolgáltató a forgalmi adatok alapján minden hónap elején az előző hónap utolsó napjának 24:00 órájáig beérkezett adatok alapján a Kiemelt Elfogadó Partner által fizetendő forgalmi jutalék összegéről egy elszámolást készít, melyet a Kiemelt Elfogadó Partner részére a Benefit Barcode rendszeren keresztül elektronikus úton megküld. A Szolgáltató az elszámolás elkészítésétől számított 8 napon belül vonja le a Kiemelt Elfogadó Partner egyenlegéből az elszámolásban szereplő forgalomszerzési jutalékot.

6.2.3.3. Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner egyenlegén nincs a levonandó forgalomszerzési jutalék összegének megfelelő összeg, a Szolgáltató ebben az esetben is levonja a Kiemelt Elfogadó Partner egyenlegéről a forgalomszerzési jutalék összegét, mely esetben az egyenleg mínusz előjelű összeget fog mutatni. Az egyenleg kizárólag a Kiemelt Elfogadó Partner esetén és kizárólag a forgalomszerzési jutalék összegének levonása miatt kerülhet mínusz tartományba.

6.2.3.4. Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner egyenleg a forgalomszerzési jutalék összegének levonása miatt mínusz tartományba kerül, a Szolgáltató a Benefit Barcode rendszeren keresztül a Kiemelt Elfogadó Partnernek küldött üzenetében felszólítja a Kiemelt Elfogadó Partnert egyenlegének feltöltésére.

6.2.3.5. Amennyiben a Kiemelt Elfogadó Partner az egyenlegét a Szolgáltató felhívásának kézhez vételétől számított 3 munkanapon belül nem tölti fel legalább akkora összeggel, hogy az egyenlege pozitív tartományba kerüljön, úgy a Szolgáltató az egyenleg pozitív tartományig történő feltöltéséig a Kiemelt Elfogadó Partner Elfogadóhelye(i)nek a Szolgáltató weboldalán, illetve a Benefit Barcode rendszerben történő megjelenését felfüggeszti.

7. SZÁLLÍTÁS

7.1. Szállítás módja

A Szolgáltató a Felhasználók által megrendelt, nem digitális úton továbbítható, fizikai állapotú Termékeket logisztikai partnerein keresztül szállítja ki a Felhasználó részére a Felhasználó választása szerint. A Felhasználó a Termék megrendelésekor köteles a Benefit Barcode rendszer adminisztrációs felületén megadni a szállítási cím pontos adatait. A szállítási cím pontatlan, hibás, hiányos megadásából eredő szállítási késedelemér, meghiúsulásért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.2. Szállítási költség

7.2.1. Kibocsátó által leadott megrendelés esetén

A Kibocsátó által megrendelt Termék kiszállításáért a Szolgáltató szállítási költséget számít fel a Kibocsátó részére, melynek összegét a Szolgáltató a Kibocsátó egyenlegéről a rendelés teljesítésekor vonja le. A szállítási költséget a Szolgáltató a rendelés teljesítésekor a Kibocsátónak küldött visszaigazoláson tünteti fel.

7.2.2. Bercode Webáruházból történő megrendelés esetén

A Kibocsátó Bercode Webáruházban lévő Termékei értékesítése esetén a Szolgáltató szállítási költséget számít fel a Vevő részére, mely költség a számlán külön díjtételként szerepel. A szállítási költséget a Vevő a megrendelt Termék, szolgáltatás ellenértékével egyidejűleg köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

A Szolgáltató a Bercode Webáruházban vásárló Vevő által megfizetett, Szolgáltató bankszámláján jóváírt vételár összegéből levonja a jelen ÁSZF 5.4.1.5. pontjában megjelölt Értékesítési költség körében a szállítási költség összegét is, és a Szolgáltató a bankszámláján jóváírt vételárnak az Értékesítési költséggel csökkentett részét írja jóvá a Kibocsátó Benefit Barcode rendszerben vezetett egyenlegén.

7.2.3. Szállítási költség összege, módosítása

A mindenkori szállítási költség a Szolgáltató https://www.bercode.com/content/prices weboldalán elérhető Díjtáblázat IV. pontjában megtekinthető.

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen ÁSZF-ből, illetve az ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződésből (a továbbiakban: szerződés) eredő kötelezettségeiket kötelesek betartani, mert amennyiben a felek nem szerződésszerűen teljesítenek, úgy a feleket megilleti a szerződéstől való elállás vagy felmondás joga. A felek az elállás vagy felmondás jogát csak akkor gyakorolhatják, ha szerződésszegés esetén írásban felszólították a másik felet a szerződésszerű teljesítésre, és az az írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15, azaz tizenöt napon belül a felszólításban foglaltaknak nem tesz eleget.

8.2. Amennyiben a félnek a másik fél szerződésszegése következtében a szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződés teljesítésének megkezdéséig a 8.1. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően elállhat a szerződéstől, a szerződés teljesítésének megkezdése után pedig a 8.1. pontban foglalt rendelkezéseknek megfelelően felmondhatja azt. Az elállásra vagy felmondásra jogosult köteles az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatát indokolni.

Felek az elállást vagy felmondást tartalmazó nyilatkozatukat a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött üzenetben elektronikus úton küldik meg a másik fél részére, amit a másik fél köteles az üzenet tárhelyre történő megérkezésétől számított 3 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a másik fél az elállást vagy a felmondást tartalmazó nyilatkozatnak a megérkezését annak tárhelyre történő megérkezésétől számított 3 napon belül nem igazolja vissza, úgy az elküldés napjától számított 10. (tizedik) napon a címzett által átvettnek kell tekinteni.

8.3. A szerződés elállással vagy felmondással történő megszűnése esetén a felek kötelesek a megszűnés hatályosulásától számított 30 napon belül elszámolni egymással.

10. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

10.1. ÁSZF módosítása

10.1.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF módosulásáról, az ÁSZF módosítással érintett pontjairól, illetve a módosítás lényegi tartalmáról a Szolgáltató a Felhasználókat a Benefit Barcode rendszeren keresztül küldött üzenetben a módosítást megelőző 30 nappal tájékoztatja. A módosítás napjától számított első, Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vételére vonatkozó magatartás a módosítás elfogadásának minősül. Amennyiben a Felhasználó a módosítást nem fogadja el, úgy jogosult a Szolgáltató szolgáltatásait a módosítást követően nem igénybe venni, illetve az egyedi szerződésektől elállni vagy azokat felmondani a módosításról szóló üzenet kézhezvételétől számított 15 napon belül. A felmondást és a módosítás hatályba lépését megelőzően leadott megrendelésekre a korábbi rendelkezések az érvényesek. A szerződés megszűnése esetén a felek a megszűnéstől számított 15 napon belül kötelesek egymással elszámolni.

10.1.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Benefit Barcode rendszeren keresztül elektronikus úton megküldött tájékoztatás, felmondást, elállást tartalmazó nyilatkozat, illetve egyéb nyilatkozat átvételét a másik fél köteles az üzenet tárhelyre történő megérkezésétől számított 3 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a másik fél a tájékoztatásnak, felmondó nyilatkozatnak, illetve egyéb nyilatkozatnak a megérkezését az üzenet tárhelyére történő megérkezéstől számított 3 napon belül nem igazolja vissza, úgy az elküldés napjától számított 10. (tizedik) napon a címzett által átvettnek kell tekinteni.

10.2. Díjtáblázat módosítása

10.2.1. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Díjtáblázatot módosítsa. A Díjtáblázat módosulásáról a Szolgáltató a Felhasználókat a Benefit Barcode rendszer adminisztrációs felületén a módosítást megelőző 30 nappal elektronikus úton küldött üzenetben vagy értesítésben tájékoztatja. A Díjtáblázat módosítása az értesítés kiküldését követő 31. napon hatályosul.

10.2.2. A Szolgáltató a Díjtáblázat módosításának hatályosulásáig leadott megrendeléseket a korábbi Díjtáblázatnak megfelelően köteles teljesíteni.

10.2.3. Amennyiben a Felhasználó a Díjtáblázat módosításának napját megelőző napig nem nyilatkozik a módosított Díjtáblázat elfogadásáról, úgy a Díjtáblázat módosításának hatályba lépése napján a módosítást a Felhasználó által elfogadottnak kell tekinteni. Amennyiben a Felhasználó a Díjtáblázat módosításának hatályba lépése napját megelőző napig írásban akként nyilatkozik, hogy a Díjtáblázat módosítását nem fogadja el, úgy az a szerződés felmondásának minősül és a Szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételének napjától nem nyújt szolgáltatást az adott Felhasználó részére. A Díjtáblázat módosításának hatályosulása napjától számított első, Szolgáltató szolgáltatásának igénybe vételére vonatkozó magatartás a módosítás elfogadásának minősül.

11. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

11.1. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadása alapján a Szolgáltatóval létrejött jogviszonyát megszüntetheti az alábbi módokon:

11.2. A Szolgáltató a Felhasználóval kötött szerződéstől a Felhasználó szerződésszegése esetén a 8. pontban rögzítettek szerint elállhat vagy felmondhatja azt.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12.1. A jelen ÁSZF-re, illetve a jelen ÁSZF alapján kötött egyedi szerződésekre, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

12.2. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF, valamint a jelen ÁSZF alapján kötött egyedi szerződések elektronikus úton kerülnek megkötésre, a Szolgáltató https://www.bercode.com weboldalán található Benefit Barcode rendszerben –e-mail címmel és jelszóval elérhető – adminisztrációs felületen történő regisztrációval, illetve az adminisztrációs felületen történő szolgáltatás igénybe vételével, valamint a leadott megrendelés visszaigazolásával.

12.3. A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, szállítás meghiúsulásáért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

12.4. Felhasználó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Benefit Barcode rendszerben történő szolgáltatás igénybevétele során kizárólag saját, adózott pénzeszközeit használja fel.

12.5. A Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató a Felhasználó adatait – a Felhasználó hozzájárulása nélkül – harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el, továbbá Bercode Webáruházban történő vásárlás esetén a Kibocsátónak. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor a mindenkori hatályos Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el, az megtekinthető a https://www.bercode.com/content/privacypolicy weboldalon.

12.6. A jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége nem hat ki az ÁSZF egészére, ilyen esetben az érvénytelen pont helyett a felek a szerződés megkötésénél irányadó akaratuknak megfelelően fognak haladéktalanul az érvénytelen rész helyett érvényesen megállapodni.

12.7. A jelen szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás ügyeket a szerződő felek megkísérlik kölcsönös megegyezés útján rendezni. Ennek sikertelensége esetére felek alávetik magukat a Delaware Bíróság kizárólagos döntésének.

12.8. A jelen ÁSZF-re a Delaware állam joga az irányadó.

12.9. A Felhasználó a jelen ÁSZF-et, annak elolvasása és értelmezése után, az ÁSZF-nek a Benefit Barcode rendszer adminisztrációs felületén történő kifejezett elfogadásával, illetve a Bercode birtoklásával magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Kelt: 2018. október 18.